BIM EXPRESS

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 • PHẦN 1: TRIỂN KHAI THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐHKK, THÔNG GIÓ, TĂNG ÁP & HÚT KHÓI

Buổi 1, 2 : Giới thiệu chung về ĐHKK, tiêu chuẩn áp dụng, tính toán tải lạnh:

 • Giới thiệu chung về Điều Hòa Không Khí, tiêu chuẩn áp dụng..
 • Thiết kế, tính toán tải lạnh bằng phần mềm.
 • Thiết kế tính toán tải lạnh theo kinh nghiệm. Cơ sở của các phương pháp tính toán này.
 • Các lưu ý quan trọng.

Buổi 3,4: Phân loại các hệ thống ĐHKK, lựa chọn phương pháp thiết kế, bố trí thiết bị:

 • Phân loại các hệ thống ĐHKK, lựa chọn phương án thiết kế.
 • Lựa chọn và bố trí thiết bị ĐHKK, lựa chọn Chiller, Tháp Giải Nhiệt….
 • Lựa chọn và bố trí miệng gió.

Buổi 5,6: Thiết kế hệ thống Bơm Nước Lạnh, Bơm Nước Giải Nhiệt, tính toán & lựa chọn ống, lựa chọn van, thiết bị, cách nhiệt ống nước lạnh & ống gió:

 • Thiết kế hệ thống bơm nước lạnh, bơm nước giải nhiệt.
 • Thiết kế hệ thống ống nước lạnh, nước giải nhiệt, ống Gas lạnh, ống nước ngưng tụ.
 • Lựa chọn van, thiết bị hệ thống ống nước Chiller.
 • Lựa chọn cách nhiệt ống nước lạnh.
 • Lựa chọn cách nhiệt ống Gas lạnh.
 • Lựa chọn cách nhiệt ống gió lạnh.

Buổi 7: Thiết kế Ống Gió, hệ thống Thông Gió,Tăng Áp & Hút Khói:

 • Thiết kế hệ thống ống gió.
 • Thiết kế hệ thống thông gió.
 • Thiết kế hệ thống tăng áp.
 • Thiết kế hệ thống hút khói.

Buổi 8: Thiết kế hệ thống Quạt

 • Thiết kế & lựa chọn các loại quạt: ly tâm, hướng trục, quạt gắn tường, quạt trần… 

Buổi 9,10, 11: Thực hành thiết kế hệ thống Điều Hòa Không Khí.

 • Thực hành thiết kế hệ thống Chiller.
 • Thực hành thiết kế hệ thống VRV.

Buổi 12, 13: Thực hành thiết kế hệ thống Thông Gió, Tăng Áp & Hút Khói

 • Thực hành thiết kế hệ thống Thông Gió.
 • Thực hành thiết kế hệ thống Tăng Áp & Hút Khói.

PHẦN 2: HƯỚNG DẪN TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG HỆ THỐNG ĐKKK & LÀM DỰ TOÁN HỆ THỐNG ĐHKK (BOQ)

Buổi 14: Hướng dẫn tính toán khối lượng, làm dự toán:

 • Hướng dẫn cách tính toán khối lượng làm sao không bị thiếu.
 • Hướng dẫn cách thiết lập bảng dự toán, kiểm tra bảng dự toán mình thực hiện đúng hay sai, các hệ số hao hụt:  phụ kiện ống, vật tư, vật tư phụ, ty treo, giá đỡ….
 • Kể chuyện kinh nghiệm sống, định hướng nghề nghiệp…
 • Trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Lưu ý:

 • Trên đây là số buổi học dự kiến tối thiểu, số lượng buổi học có thể tăng thêm phụ thuộc vào khả năng tiếp thu bài của học viên
 • Bạn nào vắng quá 3 buổi thì trung tâm sẽ sắp xếp cho bạn học lại khóa sau (miễn phí).

 

Dự án đã hoàn thành

Chat qua Face ?

Chat qua Zalo ?

Chat qua Skype ?