BIM EXPRESS
Khóa học Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
REVIT MEPF
(3.000.000)
(Sinh viên giảm còn 2.500.000)

MEPF_K 111 (Tân Bình)

MEPF_K 107 (Tân Bình)

MEPF_K109CN(Tân Bình)

 

MEPF_K 100 (Thủ Đức)

MEPF B_K 106 (Thủ Đức)

Hai-Tư-Sáu

Ba-Năm-Bảy

SÁNG hoặc chiều Chủ Nhật 8h00-12h00 

Ba-Năm-Bảy

Hai-Tư-Sáu

31/03/2023 

23/02/2023

12/02/2023

 

16/02/2023 

10/4/2023

Đăng ký

REVIT MEPF (nâng cao)
(4.000.000)
(Sinh viên giảm còn 3.500.000)

MEPF A_K14

Hai-Tư-Sáu

Hoặc 3-5-7

19h - 21h

15/02/2023

Đăng ký

REVIT MEPF ONLINE (dạy trực tiếp)
(2.500.000)

MEPF _K35 Lịch do học viên sắp sếp 26/02/2023 Đăng ký

Auto CAD (Cơ-Điện)
(1.800.000-2.500.000)

CADSHOPDRAWING_K12

Online & Offline

Hai-Tư-Sáu

Hoặc Ba-Năm-Bảy

 

 

16/02/2023

Đăng ký

REVIT ARCH
(2.500.000)
(Sinh viên giảm còn 2.000.000)


ARCH B_K14

 

Hai-Tư-Sáu
Hoặc
Ba-Năm-Bảy
19h - 21h

 

17/02/2023

 

Đăng ký
REVIT STRUCT
(2.500.000)
(Sinh viên giảm còn 2.000.000)
STRUCT _K13 Hai-Tư-Sáu
Hoặc
Ba-Năm-Bảy
19h - 21h
17/02/2023 Đăng ký

 THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN

HVAC-PCCC-Cấp Thoát Nước

 MEP_DESIGN Hai-Tư-Sáu
Hoặc
Ba-Năm-Bảy
19h - 21h 
18/02/2023  Đăng ký 

Dự án đã hoàn thành

Chat qua Face ?

Chat qua Zalo ?

Chat qua Skype ?