BIM EXPRESS
Khóa học Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
REVIT MEPF
(3.000.000)
(Sinh viên giảm còn 2.500.000)

MEPF B_K 81 (Tân Bình)

MEPF B_K 83 (Tân Bình)

MEPF B_K 79CN

(Tân Bình)

MEPF B_K 84 (Thủ Đức)

MEPF B_K 82 (Thủ Đức)

Ba-Năm-Bảy

Hai-Tư-Sáu

SÁNG hoặc CHIỀU Chủ Nhật 

 

Ba-Năm-Bảy

Hai-Tư-Sáu

29/6/2021 

16/7/2021

30/5/2021

 

29/6/2021 

24/5/2021 

Đăng ký

REVIT MEPF (nâng cao)
(4.000.000)
(Sinh viên giảm còn 3.500.000)

MEPF A_K13

Hai-Tư-Sáu

19h - 21h

17/5/2021

Đăng ký

REVIT MEPF ONLINE (dạy trực tiếp)
(2.500.000)

MEPF B_K24 Lịch do học viên sắp sếp 07/8/2021 Đăng ký

REVIT MEPF-A (nâng cao) ONLINE (dạy trực tiếp)
(3.500.000)

MEPF A_K13

Hai-Tư-Sáu

19h - 21h

17/5/2021 Đăng ký

Auto CAD (Cơ-Điện)
(1.800.000)

CADM&E CƠ-NƯỚC_K12

Online & Offline

CAD ĐIỆN (Thủ Đức) 

CADM&E_ĐIỆN (Online)

Comming Soon

 

Lịch do học viên sắp sếp

Lịch do học viên sắp sếp

Comming Soon

 

15/5/2021 

25/7/2021

Đăng ký
REVIT ARCH
(2.500.000)
(Sinh viên giảm còn 2.000.000)
- - - Đăng ký
ARCH B_K12 Hai-Tư-Sáu
Hoặc
Ba-Năm-Bảy
19h - 21h
25/10/2020
REVIT STRUCT
(2.500.000)
(Sinh viên giảm còn 2.000.000)
STRUCT _K11 Hai-Tư-Sáu
Hoặc
Ba-Năm-Bảy
19h - 21h
25/10/2020 Đăng ký
         

Dự án đã hoàn thành

Chat qua Face ?

Chat qua Zalo ?

Chat qua Skype ?