BIM EXPRESS
Khóa học Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
REVIT MEPF
(3.000.000)
(Sinh viên giảm còn 2.500.000)

MEPF_K 131 (Tân Bình)

MEPF_K 133 (Tân Bình)

MEPF_K129CN(Tân Bình)

 

MEPF_K 128 (Thủ Đức)

MEPF B_K 126 (Thủ Đức)

Hai-Tư-Sáu

Ba-Năm-Bảy

SÁNG hoặc chiều Chủ Nhật 8h00-12h00 

 

Ba-Năm-Bảy

Hai-Tư-Sáu

01/3/2024

16/3/2024

03/3/2024

 

14/3/2024 

26/02/2024

Đăng ký

MEPF COORDINATOR
(5.000.000)
(Sinh viên giảm còn 4.500.000)

N/A

N/A

N/A

Đăng ký

REVIT MEPF ONLINE (dạy trực tiếp)
(3.000.000) sinh viên giảm còn (2.500.000)

MEPF _K48

 

Lịch do học viên sắp sếp

 

21/4/2024

 

Đăng ký

Auto CAD (Cơ-Điện)
(1.800.000-2.500.000)

CADSHOPDRAWING_K27

Online & Offline

Thứ T3 - T5  18h45-21h

 

23/3/2024

Đăng ký

REVIT ARCH
(2.500.000)
(Sinh viên giảm còn 2.000.000)


ARCH B_K146 Hai-Tư-Sáu
Hoặc
Ba-Năm-Bảy
19h - 21h

 

26/3/2024

 

Đăng ký
REVIT STRUCT
(2.500.000)
(Sinh viên giảm còn 2.000.000)
STRUCT _K16 Hai-Tư-Sáu
Hoặc
Ba-Năm-Bảy
19h - 21h
26/3/2024 Đăng ký

 THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN

HVAC-PCCC-Cấp Thoát Nước

 MEP_DESIGN Hai-Tư-Sáu
Hoặc
Ba-Năm-Bảy
19h - 21h 
26/02/2024  Đăng ký 

Dự án đã hoàn thành

Chat qua Face ?

Chat qua Zalo ?

Chat qua Skype ?