BIM EXPRESS
Khóa học Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
REVIT MEPF
(3.000.000)
(Sinh viên giảm còn 2.500.000)

MEPF B_K 81 (Tân Bình)

MEPF B_K 79 (Tân Bình)

MEPF B_K 83CN

(Tân Bình)

MEPF B_K 82 (Thủ Đức)

MEPF B_K 84 (Thủ Đức)

Ba-Năm-Bảy

Hai-Tư-Sáu

SÁNG hoặc CHIỀU Chủ Nhật 

 

Hai-Tư-Sáu

Ba-Năm-Bảy

28/01/2022 

01/12/2021

20/02/2022

 

03/12/2021 

04/01/2022

Đăng ký

REVIT MEPF (nâng cao)
(4.000.000)
(Sinh viên giảm còn 3.500.000)

MEPF A_K13

Hai-Tư-Sáu

Hoặc 3-5-7

19h - 21h

21/02/2022

Đăng ký

REVIT MEPF ONLINE (dạy trực tiếp)
(2.500.000)

MEPF B_K30 Lịch do học viên sắp sếp 05/01/2022 Đăng ký

REVIT MEPF-A (nâng cao) ONLINE (dạy trực tiếp)
(3.500.000)

MEPF A_K13

Hai-Tư-Sáu

19h - 21h

21/11/2021 Đăng ký

Auto CAD (Cơ-Điện)
(1.800.000)

CADSHOPDRAWING_K12

Online & Offline

 

CADM&E_ĐIỆN (Online)

Hai-Tư-Sáu

Hoặc Ba-Năm-Bảy

 

Lịch do học viên sắp sếp

05/02/2022

 

 

15/12/2021

Đăng ký
REVIT ARCH
(2.500.000)
(Sinh viên giảm còn 2.000.000)
- - - Đăng ký
ARCH B_K12 Hai-Tư-Sáu
Hoặc
Ba-Năm-Bảy
19h - 21h
21/12/2021
REVIT STRUCT
(2.500.000)
(Sinh viên giảm còn 2.000.000)
STRUCT _K11 Hai-Tư-Sáu
Hoặc
Ba-Năm-Bảy
19h - 21h
25/12/2021 Đăng ký
         

Dự án đã hoàn thành

Chat qua Face ?

Chat qua Zalo ?

Chat qua Skype ?