BIM EXPRESS
Khóa học Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
REVIT MEPF
(3.000.000)
(Sinh viên giảm còn 2.500.000)

MEPF B_K 59 (Tân Bình)

MEPF B_K 61 (Tân Bình)

MEPF B_K 62CN (Tân Bình)

MEPF B_K 58 (Thủ Đức)

MEPF B_K 60 (Thủ Đức)

Ba-Năm-Bảy

Hai-Tư-Sáu

SÁNG hoặc CHIỀU Chủ Nhật

Hai-Tư-Sáu

Ba-Năm-Bảy

30/6/2020 

15/7/2020

5/7/2020 

01/7/2020 

28/7/2020 

Đăng ký

REVIT MEPF (nâng cao)
(4.000.000)
(Sinh viên giảm còn 3.500.000)

MEPF A_K12

Hai-Tư-Sáu

19h - 21h

3/6/2020

Đăng ký

REVIT MEPF ONLINE (dạy trực tiếp)
(2.500.000)

MEPF B_K16 Lịch do học viên sắp sếp 14/6/2020 Đăng ký

REVIT MEPF-A (nâng cao) ONLINE (dạy trực tiếp)
(3.500.000)

MEPF A_K13 Lịch do học viên sắp sếp 23/6/2020 Đăng ký

Auto CAD (Cơ-Điện)
(1.800.000)

CADM&E CƠ-NƯỚC_K12

Online & Offline

CAD ĐIỆN (Thủ Đức) 

CADM&E_ĐIỆN (Online)

Hai - Tư - Sáu (19h-21h)

 

Lịch do học viên sắp sếp

Lịch do học viên sắp sếp

22/6/2020

 

01/6/2020 

01/6/2020

Đăng ký
REVIT ARCH
(2.500.000)
(Sinh viên giảm còn 2.000.000)
- - - Đăng ký
ARCH B_KXI Hai-Tư-Sáu
Hoặc
Ba-Năm-Bảy
19h - 21h
04/6/2020
REVIT STRUCT
(2.500.000)
(Sinh viên giảm còn 2.000.000)
STRUCT _KX Hai-Tư-Sáu
Hoặc
Ba-Năm-Bảy
19h - 21h
05/06/2020 Đăng ký
         

Dự án đã hoàn thành

Chat qua Face ?

Chat qua Zalo ?

Chat qua Skype ?