BIM EXPRESS
Khóa học Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
REVIT MEPF
(3.000.000)
(Sinh viên giảm còn 2.500.000)

MEPF B_K 73 (Tân Bình)

MEPF B_K 71 (Tân Bình)

MEPF B_K 74CN

(Tân Bình)

MEPF B_K 76 (Thủ Đức)

MEPF B_K 74 (Thủ Đức)

Ba-Năm-Bảy

Hai-Tư-Sáu

SÁNG hoặc CHIỀU Chủ Nhật 8h30-12h00

Hai-Tư-Sáu

Ba-Năm-Bảy

02/03/2021 

22/01/2021

07/03/2021

 

15/03/2021 

02/03/2021 

Đăng ký

REVIT MEPF (nâng cao)
(4.000.000)
(Sinh viên giảm còn 3.500.000)

MEPF A_K13

Ba-Năm-Bảy

19h - 21h

14/4/2021

Đăng ký

REVIT MEPF ONLINE (dạy trực tiếp)
(2.500.000)

MEPF B_K19 Lịch do học viên sắp sếp 13/12/2020 Đăng ký

REVIT MEPF-A (nâng cao) ONLINE (dạy trực tiếp)
(3.500.000)

MEPF A_K13

Ba-Năm-Bảy

19h - 21h

12/12/2021 Đăng ký

Auto CAD (Cơ-Điện)
(1.800.000)

CADM&E CƠ-NƯỚC_K12

Online & Offline

CAD ĐIỆN (Thủ Đức) 

CADM&E_ĐIỆN (Online)

Comming Soon

 

Lịch do học viên sắp sếp

Lịch do học viên sắp sếp

Comming Soon

 

19/03/2021 

01/03/2021

Đăng ký
REVIT ARCH
(2.500.000)
(Sinh viên giảm còn 2.000.000)
- - - Đăng ký
ARCH B_K12 Hai-Tư-Sáu
Hoặc
Ba-Năm-Bảy
19h - 21h
25/10/2020
REVIT STRUCT
(2.500.000)
(Sinh viên giảm còn 2.000.000)
STRUCT _K11 Hai-Tư-Sáu
Hoặc
Ba-Năm-Bảy
19h - 21h
25/10/2020 Đăng ký
         

Dự án đã hoàn thành

Chat qua Face ?

Chat qua Zalo ?

Chat qua Skype ?