BIM EXPRESS

Khóa học AutoCAD M&E Shopdrawing giành cho các tân kỹ sư và các bạn kỹ sư đang còn yếu về quy trình triển khai một bản vẽ shop từ đầu đến cuối. Lớp sẽ do các các giảng viên là các Leader Project - những người có kinh nghiệm lâu năm trong việc thực hiện bản vẽ và quản lý bản vẽ từ công trường trực tiếp hướng dẫn.

Sau khóa học này bạn sẽ được gì?

 1. Học viên làm chủ được toàn bộ môi trường bản vẽ
 2. Giới thiệu sơ bộ bản vẽ hệ thống M&E
 3. Thiết lập lại các lệnh tắt để giúp thao tác bản vẽ nhanh hơn
 4. Khai niệm về độ chính xác trong bản vẽ - tỷ lệ - kích thước chữ theo chuẩn TCVN
 5. Đăt tên và quản lý layer theo chuẩn
 6. Các lệnh về hiệu chỉnh đối tượng - Block - Dynamic/Block
 7. Cung cấp toàn bộ các lisp giúp quá trình thao tác bản vẽ được nhanh và dễ dàng hơn
 8. Đặc biệt cách tạo DIM Style All in 1 - Chỉ một loại DIM dùng cho tất cả các tỷ lệ bản vẽ. Giúp các bạn khỏi phải rối rắm về phần DIM sau này
 9. Combine các hệ M&E trên CAD
 10. Ứng dụng các lệnh trong cad để bóc tách khối lượng vật tư thiết bị
 11. Hướng dẫn các bước triển khai hồ sơ bản vẽ - kỹ thuật thi công cơ điện
 12. Trình bày shopdrawing gửi ra công trường
 13. In ấn bản vẽ theo Windows - Hệ số tỷ lệ - Làm file NET IN.CTB
 14. Tập cách vẽ nhanh - tư duy thể hiện bản vẽ.

 Đặc biệt khi tham gia khóa học các bạn còn được hỗ trợ việc làm - giới thiệu vào các công ty hàng đầu về M&E hiện nay: REE M&E, Searefico, Hawee, TACO M&E, Đoàn Nhất, Sigma….  Bạn sẽ được trợ giúp 24/24 qua ứng dụng zalo thần thánh trong quá trình học và hỗ trợ bạn trong suốt quá trình tham gia dự án sau này.

 

                  TỔNG QUAN KHÓA HỌC AUTOCAD M&E - SHOPDRAWING

                       CHƯƠNG 1: HƯỚNG DẪN CƠ BẢN

 

1.1   Giới thiệu chung - Làm quen với giao diện - các quy ước và một số phím đặc biệt

1.2   Các lệnh về file bản vẽ - Tạo file mới - Lưu file - Thoát file

1.3   Hướng dẫn phân biệt môi trường model – layout

1.4   Hệ tọa độ và các phương thức truy bắt điểm

   1.4.1    Hệ tọa độ dùng trong CAD và các phương pháp nhập tọa độ

   1.4.2    Các phương thức truy bắt điểm (Objects Snap) - gán chế độ truy bắt điểm thường trú (Osnap)

 

                            CHƯƠNG 2: CÁC BƯỚC THIẾT LẬP MÔT BẢN VẼ & CÁC LỆNH VẼ CƠ BẢN 

 2.1 Các bước thiết lập bản vẽ cơ bản

2.1.1 Giới hạn không gian bản vẽ (LIMITS)

2.1.2 Thu không gian đx được giới hạn vào màn hình (Zoom)

2.1.3 Lệnh đẩy bản vẽ (Pan) - Hiệu chỉnh đơn vị đo

2.1.4 Lệnh Snap, Grid, Ortho, Mvsetup - tạo khung bản vẽ

2.2 Các lệnh vẽ cơ bản

2.2.1 Các lệnh về đường thẳng (Line) - Đường tròn (Circle) - Cung tròn (Arc)

2..2.2 Các lệnh về đường đa tuyến (Pline) - Đa giác đều (Polygon) - Chữ nhật (Rectang) - Elip Ellipse

2.2.3 Lệnh vẽ đường (Spline) - Đường song song (Mline - Mlstyle & MLedit

2.2.4 Lệnh vẽ điểm (Point) - Định kiểu điểm (Ddptype) - Chia đều đoạn thẳng (Divide) - (Measure)

2.2.5 Các lệnh về hiệu chỉnh bản vẽ: Erase - Oops - Undo - Redo - Redraw - Regen

 

                   CHƯƠNG 3: CÁC LỆNH HIỆU CHỈNH TẠO HÌNH - BIẾN ĐỔI - SAO CHÉP HÌNH

3.1  Tạo đối tượng song song từ đối tượng cho trước (Offset)

3.2  Cắt giữa hai đối tượng giao (Trim)- Cắt mở rộng (Extrim) - Vát mép đối tượng (Chamfer) - Vuốt góc (Fillet)

3.3  Xén một phần đối tượng giữa hai điểm chọn (Break) - Kéo dài đối tượng đến đối tượng chặn (Extend) - Thay đổi chiều dài đối tượng (Lengthen)

3.4  Hiệu chỉnh đa tuyến (Pedit) - Vẽ đường thẳng hoặc chùm dt giao nhau (Xline) - Vẽ nữa đường thẳng (Ray) - Hình vành khăn (Donut)

3.5  Đoạn thẳng có độ dày (Trace) - Miền tô đặc (Solid) - Tạo miền từ hình ghép (Region) - Cộng các vùng region (Union) - Trừ các vùng (Subtract) - Lấy giao vùng (Intersect)

3.6  Di dời đối tượng (Move) - Sao chép đối tượng (Copy) - Xoay đối tượng quanh một điểm (Rotate) - Thu phóng đối tượng theo tỷ lệ (Scale) - Lấy đối xứng trục (Mirror) - Dời và kéo giãn đối tượng (Stretch) - Sao chép dãy (Arrtay)

 

                    CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ BẢN VẼ THEO LỚP- ĐƯỜNG NÉT & MÀU

4.1 Tạo mới layer

4.2 Hiệu chỉnh dạng đường vào trong bản vẽ Linetype - Format\ Linetype

4.3 Định tỷ lệ dạng đường Ltscale

4.4 Biến Celtscale

 

                        CHƯƠNG 5:  NHẬP - HIỆU CHỈNH VĂN BẢN - HIỆU CHỈNH KÍCH THƯỚC

5.1 Trình tự nhập và hiệu chỉnh văn bản

5.2 Tạo kiểu chữ lệnh Style - Text - Tô đen chữ TextFill

5.3 Nhập đoạn văn bản Mtext - Hiệu chỉnh văn bản (DDedit) - Hiển thị dòng ký tự theo dạng rút gọn (Qtext)

5.4 Các thành phần kích thước

5.5 Tạo các kiểu kích thước DimStyle - Dim - Dimention\ Style

5.6 Ghi kích thước thẳng - hướng tâm & các kích thước khác

5.7 Hiệu chỉnh kích thước

 

                     CHƯƠNG 6    TẠO BLOCK & DYNAMIC BLOCK

6.1  Tạo block và Chèn block vào bản vẽ

6.2  Lưu Block thành file (Wblock)

6.3  Các bước tạo block động (Dynamic block)

6.4  Attribute Block

 

                      CHƯƠNG 7   TẠO MẶT CẮT VÀ CÁC KÝ HIỆU MẶT CẮT CHO

                                           ĐƯỜNG ỐNG - MÁNG CÁP - ỐNG GIÓ TRONG M&E

7.1 Trình tự vẽ mặt cắt

7.2 Vẽ và hiệu chỉnh mặt cắt

7.3 Kinh nghiệm Combine hệ thống M&E trên CAD

 

                        CHƯƠNG 8 TRIỂN KHAI TỪ BẢN VẼ DESIGN SANG SHOPDRAWING

8.1    Đọc hiểu bản vẽ Design M&E

8.1.1  Cách đọc nhanh bản vẽ M&E để lấy thông tin

8.1.2  Cách vẽ nhanh – tư duy thể hiện bản vẽ

8.2  Tìm hiểu về Xref và Block trong CAD M&E

8.3  Tạo & đặt tên layer theo chuẩn, các thuộc tính layer và cách quản lý layer trong bản vẽ M&E

8.3  Tìm vào tạo block từ Catalogue dự án

8.4  Tìm hiểu về viewport - cách xử lý viewport - môi trường layout

8.5  Tạo chi tiết điển hình lắp đặt thiết bị

8.6  Trình bày view bên layout(tỉ lệ view, tỉ lệ in)

8.7  Tạo và chỉnh sửa file in (Plot Style)

8.8  Cách in nhanh trong Autocad (Plot, Publish Plot, Sheet set)

Dự án đã hoàn thành

Chat qua Face ?

Chat qua Zalo ?

Chat qua Skype ?