BIM EXPRESS

Nội dung đào tạo

PHẦN 1: TRIỂN KHAI THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC & THOÁT NƯỚC

Buổi 1,2 : Giới thiệu chung, tiêu chuẩn áp dụng, thiết kế bể trữ nướcbể tự hoại, bể tách mỡ, STP

 • Giới thiệu chung.
 • Thiết kế bể trữ nước dưới đất, bể trữ nước trên cao.
 • Thiết bể tự hoại, bể tách mỡ, bể tách dầu, STP…
 • Các lưu ý quan trọng.

Buổi 3, 4: Thiết kế hệ thống cấp nước lạnh, tính toán và lựa chọn bơm, ống, van & thiết bị cấp nước:

 • Tính toán & lựa chọn bơm cấp nước: bơm trung chuyển, bơm tăng áp.
 • Tính toán & lựa chọn ống cấp nước.
 • Lựa chọn van và thiết bị cấp nước

Buổi 5: Thiết kế hệ thống cấp nước nóng:

 • Thiết kế hệ thống nước nóng cục bộ.
 • Thiết kế hệ thống nước nóng trung tâm.

Buổi 6: Thiết kế hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, thoát nước mưa trong nhà:

 • Thiết kế hệ thống thoát nước thải trong nhà.
 • Thiết kế hệ thống bơm chìm nước thải.
 • Thiết kế hệ thống thoát nước mưa trong nhà.

Buổi 7: Thiết kế hệ thống cấp nước, thoát nước thải, thoát nước mưa ngoài nhà.

 • Thiết kế hệ thống cấp nước ngoài nhà.
 • Thiết kế hệ thống thoát nước thải ngoài nhà.
 • Thiết kế hệ thống thoát nước mưa ngoài nhà.

Buổi 8: Thiết kế hệ thống hồ bơi:

 • Nguyên lý hoạt động hồ bơi, thiết kế bơm, lọc hồ bơi, bể cân bằng…

Buổi 9,10, 11: Thực hành.

 • Thực hành thiết kế cấp nước, thoát nước trong nhà.
 • Thực hành thiết kế cấp nước & thoát nước ngoài nhà.

PHẦN 2: HƯỚNG DẪN TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC & LÀM DỰ TOÁN HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC(BOQ)

 Buổi 12: Hướng dẫn tính toán khối lượng, làm dự toán Cấp & Thoát Nước:

 • Hướng dẫn cách tính toán khối lượng làm sao không bị thiếu.
 • Hướng dẫn cách thiết lập bảng dự toán, kiểm tra bảng dự toán mình thực hiện đúng hay sai, các hệ số hao hụt:  phụ kiện ống, vật tư, vật tư phụ, ty treo, giá đỡ….
 • Định hướng nghề nghiệp…
 • Trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Lưu ý:

 • Trên đây là số buổi học dự kiến tối thiểu, số lượng buổi học có thể tăng thêm phụ thuộc vào khả năng tiếp thu bài của học viên
 • Bạn nào vắng quá 3 buổi thì trung tâm sẽ sắp xếp cho bạn học lại khóa sau (miễn phí).

 

Dự án đã hoàn thành

Chat qua Face ?

Chat qua Zalo ?

Chat qua Skype ?