BIM EXPRESS

Nội dung đào tạo:

Bài 1: Cài đặt revit 2019 + setup revit.

Bài 2: Giới thiệu về revit achitectural + khởi tạo dự án mới

Bài 3: Cột + tường + cửa đi, cửa sổ

Bài 4: Sàn kiến trúc + trần

Bài 5: Dầm + sàn kết cấu

Bài 6: Cầu thang + mái.

Bài 7: Vẽ một số family 3d cơ bản.

Bài 8: Giới thiệu về dim và tạo các family 2d. (tag, kí hiệu, ….)

Bài 9: Trích chi tiết + mặt cắt + phối cảnh 3d.

Bài 10: Thống kê – quản lý các đối tượng trong revit.

Bài 11: Cách thể hiện các thành phần trong kiến trúc.

Bài 12: Tạo danh mục bản vẽ – dàn trang và in ấn.

Bài 13: Đường nét – độ đậm nhạt – cách in ấn trong revit.

Bài 14: Sửa bài – giải đáp các vướng mắc cho học viên.

Dự án đã hoàn thành

Chat qua Face ?

Chat qua Zalo ?

Chat qua Skype ?