BIM EXPRESS

Chương I:                          TỔNG QUAN VỀ REVIT STRUCTURE.

 1. Giới thiệu tổng quát về giao diện Revit Structure.

I.1.  Thẻ property

I.2.  Thẻ project browser

I.3.  Thanh Ribbon

I.4.  Drawing area

I.5.  Application button

I.6.  Thẻ hiển thị đối tượng/ Visible overrides.

 1. Giới thiệu các công cụ dựng hình

II.1.  Giới thiệu tổng quan về các công cụ dựng hình

II.2.  Dựng hình các cấu kiện cột, vách, dầm, sàn, móng, cầu thang kết cấu

II.3.  Dựng hình các cấu kiện đặc biệt- Model in place

II.4.  Hiệu chỉnh đối tượng, liên kết đối tượng.

 

Chương II:                     MÔ HÌNH CÁC CẤU KIỆN KẾT CẤU-

TRIỂN KHAI BẢN VẼ MẶT BẲNG ĐỊNH VỊ.

(Cách tạo dựng mô hình 3D từ bản vẽ 2D có sẵn)

 1. Khởi tạo dự án
 2. Tạo lưới trục

III. Link/ Import file CAD vào dự án.

 1. Dựng hình các cấu kiện kết cấu theo thông tin từ hồ sơ thiết kế.
 1. Cách tạo View template
 2. Thực hành triển khai bản vẽ setting out plan.

 

 

 

Chương III:                      MÔ HÌNH ĐỐI TƯỢNG REBAR-

TRIỂN KHAI BẢN VẼ CHI TIẾT THÉP.

 1. Giới thiệu về các thông số trong family rebar.
 2. Giới thiệu các công cụ dựng hình rebar.

 

III. Mô hình rebar cho các cấu kiện kết cấu: Cột, vách, dầm, sàn, cầu thang…

 1. Hiển thị thép trên 3D, 2D.
 2. Thực hành triển khai bản vẽ rebar.

 

 

Chương IV:                     THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG.

 1. Công cụ thống kê khối lượng.
 2. Cách tạo lập bảng thống kê.

III. Thực hành thống kê khối lượng bê tông, thép.

 

Chương V:                       TẠO FAMILY

 1. Khái niệm và phân loại family.
 2. Các tham biến trong family. 

III. Tạo các family kết cấu, khung tên, kí hiệu, kích thướt …

Note: Trong đề cương này chương quan trọng nhất là chương 2 và chương 3 nên thời gian dành cho hai chương này chiếm khoảng 2/3 thời lượng Khóa học Revit Structure . Các học viên phải thực hành liên tục. Chương 5 với các nội dung nâng cao hơn về các tham biến và cách tạo lập family, thời lượng khoảng 2 buổi.

Dự án đã hoàn thành

Chat qua Face ?

Chat qua Zalo ?

Chat qua Skype ?