BIM EXPRESS
  1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Mục đích của việc thu thập thông tin khách hàng nhằm liên quan đến các vấn đề như:

- Hỗ trợ khách hàng: đăng ký khóa học, thanh toán. 

- Cung cấp thông tin khóa học, các dịch vụ và hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng. 

- Gửi thông báo các chương trình, khóa học mới nhất của chúng tôi. 

- Giải quyết vấn đề phát sinh khi đặt khóa học 

- Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp. 

- Đo lường và cải thiện các dịch vụ,khóa học của chúng tôi. 

  1. Phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng khi:

  • Khách hàng trực tiếp cung cấp: Khách hàng trực tiếp cung cấp bao gồm: họ tên, địa chỉ email, số điện thoại.
  • Khách hàng tương tác với chúng tôi: Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi khách hàng tương tác trên website bimexpress.edu.vn.
  • Từ những nguồn hợp pháp khác: Chúng tôi thu thập thông tin khách hàng từ các nguồn hợp pháp khác.
  1. Thời gian lưu trữ thông tin

Công ty TNHH Bim-Express sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ,khóa học cho khách hàng hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy thông tin đã cấp. 

  1. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

– Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đặt các dịch vụ, khóa học và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.

– Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục đích được nêu tại Mục 1 và luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân.

– Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.

– Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân. 

  1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Bim-Express

– Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:0314505072 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10 tháng 7 năm 2017

– Trụ sở chính: 211 Bàu Cát, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM

  1. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu:

Nếu quý khách có bất cứ về yêu cầu nào về việc tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân đã cung cấp, quý khách có thể:

- Gọi điện trực tiếp về số điện thoại: 0387801102

- Gửi mail:  info@bimexpress.edu.vn

 

Dự án đã hoàn thành

Chat qua Face ?

Chat qua Zalo ?

Chat qua Skype ?