BIM EXPRESS

NỘI DUNG KHÓA HỌC: 12 Buổi


PHẦN 1: TRIỂN KHAI THIẾT KẾ HỆ THỐNG PCCC

Buổi 1: Tổng quan về hệ thống PCCC:

 • Tầm quan trọng của PCCC, hồ sơ thẩm duyệt thiết kế PCCC, hồ sơ xin phép nghiệm thu PCCC, tiêu chuẩn áp dụng.

Buổi 2: Thiết kế hệ thống báo cháy:

 • Phân loại hệ thống báo cháy, báo cháy thông thường, báo cháy địa chỉ, tính toán & bố trí hệ thông báo cháy…

Buổi 3,4,5: Thiết kế hệ thống chữa cháy:

 • Thiết kế hệ thống chữa cháy Vách Tường.
 • Thiết kế hệ thống Bình Chữa Cháy Xách Tay.
 • Thiết kế hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler.
 • Thiết kế hệ thống chữa cháy Drencher.
 • Thiết kế hệ thống chữa cháy Pre-Action(Tác động trước)

Buổi 6,7: Thiết kế, lựa chọn bơm chữa cháy, điều khiển bơm, chữa cháy, ống chữa cháy, thiết bị van, bể chứa nước chữa cháy…:

 • Thiết kế & lựa chọn bơm chữa cháy, điều khiển & cài đặt bơm.
 • Thiết kế & lựa chọn ống chữa cháy, các kiểu nối ống.
 • Lựa chọn và bố trí các van, thiết bị PCCC.
 • Thiết kế & lựa chọn bể chứa nước chữa cháy

Buổi 8thiết kế hệ thống chữa cháy khí:

 • Thiết kế hệ thống chữa cháy khí FM 200.
 • Thiết kế hệ thống chữa cháy khí CO2.
 • Thiết kế hệ thống chữa cháy Foam.

Buổi 9,10,11: Thực hành:

 • Thực hành Thiết kế hệ thống chữa cháy Vách Tường.
 • Thực hành Thiết kế hệ thống chữa cháy hệ thống Bình Chữa Cháy Xách Tay.
 • Thực hành Thiết kế hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler.

PHẦN 2: HƯỚNG DẪN TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG HỆ THỐNG CHỮA CHÁY & LÀM DỰ TOÁN HỆ THỐNG CHỮA CHÁY(BOQ)

Buổi 12: Hướng dẫn tính toán khối lượng, làm dự toán PCCC:

 • Hướng dẫn cách tính toán khối lượng làm sao không bị thiếu.
 • Hướng dẫn cách thiết lập bảng dự toán, kiểm tra bảng dự toán mình thực hiện đúng hay, các hệ số hao hụt:  phụ kiện ống, vật tư, vật tư phụ, ty treo, giá đỡ….
 • Kể chuyện kinh nghiệm sống, định hướng nghề nghiệp…
 • Trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Lưu ý:

 • Trên đây là số buổi học dự kiến tối thiểu, số lượng buổi học có thể tăng thêm phụ thuộc vào khả năng tiếp thu bài của học viên
 • Bạn nào vắng quá 3 buổi thì trung tâm sẽ sắp xếp cho bạn học lại khóa sau (miễn phí).

Dự án đã hoàn thành

Chat qua Face ?

Chat qua Zalo ?

Chat qua Skype ?