BIM EXPRESS
KHỞI TẠO CENTRAL FILE & LÀM VIỆC VIỆC VỚI FILE CENTRAL

KHỞI TẠO CENTRAL FILE & LÀM VIỆC VIỆC VỚI FILE CENTRAL

DỰNG HỆ THỐNG THÔNG GIÓ TÒA NHÀ - COMBINE VỚI KẾT CẤU & GIẢI THÍCH SDNL HỆ HVAC

DỰNG HỆ THỐNG THÔNG GIÓ TÒA NHÀ - COMBINE VỚI KẾT CẤU & GIẢI THÍCH SDNL HỆ HVAC

DỰNG HỆ THỐNG ĐẦU PHUN SPRINKLER - HỆ HOSE REEL - TẠO FILTER HỆ THỐNG

DỰNG HỆ THỐNG ĐẦU PHUN SPRINKLER - HỆ HOSE REEL - TẠO FILTER HỆ THỐNG

LỚP REVIT MEPF-A K12 (nâng cao) - TẠO FAMILY XOAY 360° & KHỐNG CHẾ HIỆN THỊ 2D TRÊN MB

LỚP REVIT MEPF-A K12 (nâng cao) - TẠO FAMILY XOAY 360° & KHỐNG CHẾ HIỆN THỊ 2D TRÊN MB

LỚP REVIT MEPF ONLINE K14 - TRÌNH BÀY BẢN VẼ & IN ẤN

LỚP REVIT MEPF ONLINE K14 - TRÌNH BÀY BẢN VẼ & IN ẤN

LỚP REVIT MEPF K53-CN - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG DỰNG HỆ THỐNG CẤP- THOÁT NƯỚC

LỚP REVIT MEPF K53-CN - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG DỰNG HỆ THỐNG CẤP- THOÁT NƯỚC

LỚP REVIT MEPF-A K10 (nâng cao) - ĐẶT FAMILY TỪ FILE CAD

LỚP REVIT MEPF-A K10 (nâng cao) - ĐẶT FAMILY TỪ FILE CAD

LỚP REVIT MEPF K51 - BUỔI 5 DỰNG TRỤC ĐỨNG - ĐẶT THIẾT BỊ TRÊN ĐƯỜNG ỐNG - TAG ỐNG PCCC

LỚP REVIT MEPF K51 - BUỔI 5 DỰNG TRỤC ĐỨNG - ĐẶT THIẾT BỊ TRÊN ĐƯỜNG ỐNG - TAG ỐNG PCCC

MEPF-A K10 DYNAMO - ĐẶT SUPPORT TỰ ĐỘNG

MEPF-A K10 DYNAMO - ĐẶT SUPPORT TỰ ĐỘNG

LỚP REVIT MEPF K47 - DỰNG HỆ THỐNG ĐHKK - TRANSFER THUỘC TÍNH HỆ THỐNG

LỚP REVIT MEPF K47 - DỰNG HỆ THỐNG ĐHKK - TRANSFER THUỘC TÍNH HỆ THỐNG

LỚP AUTOCAD HVAC-PLUMBING K09 - ANNOTATIVE - DIM - TEXT

LỚP AUTOCAD HVAC-PLUMBING K09 - ANNOTATIVE - DIM - TEXT

LỚP REVIT MEPF-A K09 (nâng cao) - ĐẶT SUPPORT TỰ ĐỘNG CHO ĐƯỜNG ỐNG

LỚP REVIT MEPF-A K09 (nâng cao) - ĐẶT SUPPORT TỰ ĐỘNG CHO ĐƯỜNG ỐNG

LỚP REVIT MEPF K31 - BỐC TÁCH KHỐI LƯỢNG & IN ẤN BẢN VẼ

LỚP REVIT MEPF K31 - BỐC TÁCH KHỐI LƯỢNG & IN ẤN BẢN VẼ

LỚP REVIT MEPF-A K09 (nâng cao) - TẠO FAMILY & KHỐNG CHẾ HIỂN THỊ - LẤY HATCH TỪ CAD VÀO REVIT

LỚP REVIT MEPF-A K09 (nâng cao) - TẠO FAMILY & KHỐNG CHẾ HIỂN THỊ - LẤY HATCH TỪ CAD VÀO REVIT

LỚP REVIT MEPF K29 - END GAME - FABRICATION - LEGEND - DỰNG PHÒNG BƠM

LỚP REVIT MEPF K29 - END GAME - FABRICATION - LEGEND - DỰNG PHÒNG BƠM

XỬ LÝ FILE CAD & THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG DỰNG HÌNH HỆ THỐNG PCCC

XỬ LÝ FILE CAD & THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG DỰNG HÌNH HỆ THỐNG PCCC

LỚP REVIT MEPF K29 - TẠO KHUNG TÊN - TRÌNH BÀY BẢN VẼ - KHƠI TẠO TEMPLATE - BỐC TÁCH KHỐI LƯỢNG

LỚP REVIT MEPF K29 - TẠO KHUNG TÊN - TRÌNH BÀY BẢN VẼ - KHƠI TẠO TEMPLATE - BỐC TÁCH KHỐI LƯỢNG

LỚP REVIT MEPF-A (nâng cao) K08 - Buổi 15 DYNAMO - VIẾT ƯNG DỤNG GẮN SUPPORT

LỚP REVIT MEPF-A (nâng cao) K08 - Buổi 15 DYNAMO - VIẾT ƯNG DỤNG GẮN SUPPORT

LỚP REVIT MEPF ONLINE K07 - BUỔI 9 - DỰNG HỆ THỐNG THÔNG HƠI - KẾT NỐI TRỤC ĐỨNG

LỚP REVIT MEPF ONLINE K07 - BUỔI 9 - DỰNG HỆ THỐNG THÔNG HƠI - KẾT NỐI TRỤC ĐỨNG

LỚP REVIT MEPF ONLINE K07 - BUỔI 8 - DỰNG HỆ THỐNG THOÁT XÁM - CÁC KỸ NĂNG DỰNG HÌNH NHANH

LỚP REVIT MEPF ONLINE K07 - BUỔI 8 - DỰNG HỆ THỐNG THOÁT XÁM - CÁC KỸ NĂNG DỰNG HÌNH NHANH

LỚP REVIT MEPF CTY VÂN KHÁNH - BUỔI 11 - DỰNG HỆ THỐNG ĐHKK - THOÁT NƯỚC NGƯNG - TAG THIẾT BỊ

LỚP REVIT MEPF CTY VÂN KHÁNH - BUỔI 11 - DỰNG HỆ THỐNG ĐHKK - THOÁT NƯỚC NGƯNG - TAG THIẾT BỊ

LỚP REVIT MEPF CTY VÂN KHÁNH - BUỔI 8 - DỰNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC - KẾT NỐI TRỤC ĐỨNG

LỚP REVIT MEPF CTY VÂN KHÁNH - BUỔI 8 - DỰNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC - KẾT NỐI TRỤC ĐỨNG

LỚP NAVISWORKS CTY IPROPLAN - BUỔI 3 - CHECK & QUẢN LÝ XUNG ĐỘT

LỚP NAVISWORKS CTY IPROPLAN - BUỔI 3 - CHECK & QUẢN LÝ XUNG ĐỘT

LỚP REVIT MEPF CÔNG TY HTG - BUỔI 3 - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG & DỰNG HỆ THỐNG PCCC

LỚP REVIT MEPF CÔNG TY HTG - BUỔI 3 - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG & DỰNG HỆ THỐNG PCCC

LỚP NAVISWORKS BECAMEX - BUỔI 1 - GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT

LỚP NAVISWORKS BECAMEX - BUỔI 1 - GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT

LỚP REVIT MEPF CÔNG TY VÂN KHÁNH M&E - BUỔI 7 - DỰNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

LỚP REVIT MEPF CÔNG TY VÂN KHÁNH M&E - BUỔI 7 - DỰNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

LỚP REVIT MEPF K23 - BUỔI 8 KẾT NỐI TRỤC ĐỨNG ỐNG THOÁT NƯỚC- DỰNG ỐNG THÔNG HƠI - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG VÀ DỰNG HÌNH HỆ THỐNG ĐIỆN

LỚP REVIT MEPF K23 - BUỔI 8 KẾT NỐI TRỤC ĐỨNG ỐNG THOÁT NƯỚC- DỰNG ỐNG THÔNG HƠI - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG VÀ DỰNG HÌNH HỆ THỐNG ĐIỆN

LỚP REVIT MEPF ONLINE K07 - BUỔI 5 ĐẶT THIẾT BỊ VAVLE TRÊN ĐƯỜNG ỐNG & TAG SIZE ỐNG - CAO ĐỘ ỐNG

LỚP REVIT MEPF ONLINE K07 - BUỔI 5 ĐẶT THIẾT BỊ VAVLE TRÊN ĐƯỜNG ỐNG & TAG SIZE ỐNG - CAO ĐỘ ỐNG

LỚP REVIT MEPF DOANH NGHIỆP - BUỔI 4 - DỰNG TRỤC ĐỨNG HỆ THỐNG PCCC - ĐẶT THIẾT BỊ TRÊN ĐƯỜNG ỐNG - TẠO FILTER

LỚP REVIT MEPF DOANH NGHIỆP - BUỔI 4 - DỰNG TRỤC ĐỨNG HỆ THỐNG PCCC - ĐẶT THIẾT BỊ TRÊN ĐƯỜNG ỐNG - TẠO FILTER

LỚP REVIT MEPF K23 - BUỔI 5 THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG VÀ DỰNG HÌNH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

LỚP REVIT MEPF K23 - BUỔI 5 THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG VÀ DỰNG HÌNH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

LỚP REVIT MEPF DOANH NGHIỆP VK - BUỔI 2 - LINK FILE - COPY MONITOR - THIÊT LẬP MÔI TRƯỜNG DỰNG HÌNH PCCC

LỚP REVIT MEPF DOANH NGHIỆP VK - BUỔI 2 - LINK FILE - COPY MONITOR - THIÊT LẬP MÔI TRƯỜNG DỰNG HÌNH PCCC

LỚP REVIT MEPF K21 - BUỔI 15 KẾT NỐI HỆ THỐNG ĐIỆN - TẠO KHUNG TÊN - TRÌNH BÀY BẢN VẼ -

LỚP REVIT MEPF K21 - BUỔI 15 KẾT NỐI HỆ THỐNG ĐIỆN - TẠO KHUNG TÊN - TRÌNH BÀY BẢN VẼ -

LỚP REVIT MEPF-A K07 - BUỔI 4 TẠO FAMILY ĐỘNG & KHỐNG CHẾ HIỂN THỊ

LỚP REVIT MEPF-A K07 - BUỔI 4 TẠO FAMILY ĐỘNG & KHỐNG CHẾ HIỂN THỊ

LỚP REVIT MEPF K21 - BUỔI 11 - DỰNG HỆ THỐNG ĐHKK

LỚP REVIT MEPF K21 - BUỔI 11 - DỰNG HỆ THỐNG ĐHKK

LỚP REVIT MEPF DOANH NGHIỆP - BUỔI 4 - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG & DỰNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

LỚP REVIT MEPF DOANH NGHIỆP - BUỔI 4 - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG & DỰNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

LỚP REVIT MEPF DOANH NGHIỆP - BUỔI 4 THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG & DỰNG HÌNH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

LỚP REVIT MEPF DOANH NGHIỆP - BUỔI 4 THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG & DỰNG HÌNH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

LỚP REVIT MEPF DOANH NGHIỆP - BUỔI 3 - DỰNG HỆ THỐNG PCCC & ĐẶT THIẾT BỊ TRÊN ĐƯỜNG ỐNG

LỚP REVIT MEPF DOANH NGHIỆP - BUỔI 3 - DỰNG HỆ THỐNG PCCC & ĐẶT THIẾT BỊ TRÊN ĐƯỜNG ỐNG

LỚP REVIT MEPF K17 - BUỔI 16 - KIỂM TRA XUNG ĐỘT HỆ THỐNG - COMBINE HỆ THỐNG MEPF - DỰNG PHÒNG KỸ THUẬT

LỚP REVIT MEPF K17 - BUỔI 16 - KIỂM TRA XUNG ĐỘT HỆ THỐNG - COMBINE HỆ THỐNG MEPF - DỰNG PHÒNG KỸ THUẬT

LỚP REVIT MEPF K17 - BUỔI 15 - KHỞI TẠO KHUNG TÊN - TRÌNH BÀY BẢN VẼ - IN PDF & XUẤT CAD

LỚP REVIT MEPF K17 - BUỔI 15 - KHỞI TẠO KHUNG TÊN - TRÌNH BÀY BẢN VẼ - IN PDF & XUẤT CAD

LỚP REVIT MEPF K17 - BUỔI 8 - DỰNG HỆ THỐNG ĐHKK VRV - TRANSFER THUỘC TÍNH DỰ ÁN8

LỚP REVIT MEPF K17 - BUỔI 8 - DỰNG HỆ THỐNG ĐHKK VRV - TRANSFER THUỘC TÍNH DỰ ÁN8

LỚP REVIT MEPF K17 - BUỔI 7 -  DỰNG HỆ THỐNG THÔNG GIÓ TÒA NHÀ

LỚP REVIT MEPF K17 - BUỔI 7 - DỰNG HỆ THỐNG THÔNG GIÓ TÒA NHÀ

LỚP REVIT MEPF K17 - BUỔI 6 - DỰNG HỆ THỐNG ỐNG THÔNG HƠi - KẾT NỐI TRỤC ĐỨNG - TAG SIZE ỐNG & BỐC TÁCH KHỐI LƯỢNG

LỚP REVIT MEPF K17 - BUỔI 6 - DỰNG HỆ THỐNG ỐNG THÔNG HƠi - KẾT NỐI TRỤC ĐỨNG - TAG SIZE ỐNG & BỐC TÁCH KHỐI LƯỢNG

LỚP REVIT MEPF K15 - BUỔI 17 - COMBINE HỆ THỐNG - KHỞI TẠO KHUNG TÊN - TRÌNH BÀY BẢN VẼ - TẠO & QUẢN LÝ VIEW TEMPLATE

LỚP REVIT MEPF K15 - BUỔI 17 - COMBINE HỆ THỐNG - KHỞI TẠO KHUNG TÊN - TRÌNH BÀY BẢN VẼ - TẠO & QUẢN LÝ VIEW TEMPLATE

LỚP REVIT MEPF K17 - BUỔI 5 THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG & DỰNG HÌNH HỆ THỐNG CTN

LỚP REVIT MEPF K17 - BUỔI 5 THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG & DỰNG HÌNH HỆ THỐNG CTN

LỚP REVIT MEPF K17 - BUỔI 14 - TẠO FAMILY & KHỔNG CHẾ 2D HIỂN THỊ

LỚP REVIT MEPF K17 - BUỔI 14 - TẠO FAMILY & KHỔNG CHẾ 2D HIỂN THỊ

LỚP REVIT MEPF (nâng cao) ONLINE K01 - Buổi 5- TẠO & QUẢN LÝ CẤU TRÚC VIEW THƯ MỤC - KHỐNG CHẾ HIỂN THỊ 2D TRÊN MB

LỚP REVIT MEPF (nâng cao) ONLINE K01 - Buổi 5- TẠO & QUẢN LÝ CẤU TRÚC VIEW THƯ MỤC - KHỐNG CHẾ HIỂN THỊ 2D TRÊN MB

LỚP REVIT MEPF (nâng cao) K05 - Buổi Cuối- DYNAMO

LỚP REVIT MEPF (nâng cao) K05 - Buổi Cuối- DYNAMO

LỚP REVIT MEPF (nâng cao) ONLINE K01 - Buổi 3 - KHỞI TẠO & QUẢN LÝ TRONG TEMPLATE - CHIA PART BẢN VẼ

LỚP REVIT MEPF (nâng cao) ONLINE K01 - Buổi 3 - KHỞI TẠO & QUẢN LÝ TRONG TEMPLATE - CHIA PART BẢN VẼ

LỚP REVIT MEPF (nâng cao) K05 - Buổi 2 - KHỞI TẠO CENTRAL FILE - WORKSET - ÔN LẠI CƠ BẢN

LỚP REVIT MEPF (nâng cao) K05 - Buổi 2 - KHỞI TẠO CENTRAL FILE - WORKSET - ÔN LẠI CƠ BẢN

LỚP REVIT MEPF K11 - BUỔI 14 - TẠO FAMILY THIẾT BỊ ĐIỆN - KHỐNG CHẾ 2D TRÊN MẶT BẰNG - THIẾT LẬP THÔNG SỐ ĐIỆN ÁP & KẾT NỐI ĐIỆN

LỚP REVIT MEPF K11 - BUỔI 14 - TẠO FAMILY THIẾT BỊ ĐIỆN - KHỐNG CHẾ 2D TRÊN MẶT BẰNG - THIẾT LẬP THÔNG SỐ ĐIỆN ÁP & KẾT NỐI ĐIỆN

LỚP REVIT MEPF ONLINE K04 - BUỔI 4 - ĐẶT THIẾT BỊ TRÊN ĐƯỜNG ỐNG - TẠO FILTER - KHỐNG CHẾ HIỂN THỊ

LỚP REVIT MEPF ONLINE K04 - BUỔI 4 - ĐẶT THIẾT BỊ TRÊN ĐƯỜNG ỐNG - TẠO FILTER - KHỐNG CHẾ HIỂN THỊ

LỚP REVIT MEPF ONLINE K04 - BUỔI 3 - DỰNG HỆ THỐNG PCCC - MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DỰNG HÌNH NHANH

LỚP REVIT MEPF ONLINE K04 - BUỔI 3 - DỰNG HỆ THỐNG PCCC - MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DỰNG HÌNH NHANH

LỚP REVIT MEPF-A K04 - TÙY CHỈNH TỶ LỆ KHUNG TÊN - TAG SIZE ỐNG & CAO ĐỘ ĐÁY ỐNG VỚI ÔNG CÓ ĐỘ DỐC

LỚP REVIT MEPF-A K04 - TÙY CHỈNH TỶ LỆ KHUNG TÊN - TAG SIZE ỐNG & CAO ĐỘ ĐÁY ỐNG VỚI ÔNG CÓ ĐỘ DỐC

LỚP REVIT MEPF-A K04 - BUỔI 8 - KHỐNG CHẾ HIỂN THỊ 2D TRÊN MẶT BẰNG - TRÌNH BÀY SHEET

LỚP REVIT MEPF-A K04 - BUỔI 8 - KHỐNG CHẾ HIỂN THỊ 2D TRÊN MẶT BẰNG - TRÌNH BÀY SHEET

LỚP REVIT MEPF-A K04 - BUỔI 6 - TẠO FAMILY ĐỘNG VÀ KHỐNG CHẾ HIỂN THỊ

LỚP REVIT MEPF-A K04 - BUỔI 6 - TẠO FAMILY ĐỘNG VÀ KHỐNG CHẾ HIỂN THỊ

LỚP REVIT MEPF-A K03 - BUỔI 3 - KHỞI TẠO TEMPLATE DỰ ÁN - CHIA PART BẢN VẼ

LỚP REVIT MEPF-A K03 - BUỔI 3 - KHỞI TẠO TEMPLATE DỰ ÁN - CHIA PART BẢN VẼ

LỚP REVIT MEPF-A K03 - BUỔI 2 -  TẠO FAMILY THÔNG SỐ ĐỘNG - TẠO 2D TỦ ĐIỆN THEO TỶ LỆ 1:1 - KHỐNG CHẾ HIỂN THỊ 2D TRÊN MẶT BẰNG -

LỚP REVIT MEPF-A K03 - BUỔI 2 - TẠO FAMILY THÔNG SỐ ĐỘNG - TẠO 2D TỦ ĐIỆN THEO TỶ LỆ 1:1 - KHỐNG CHẾ HIỂN THỊ 2D TRÊN MẶT BẰNG -

LỚP REVIT MEPF ONLINE  K03 - BUỔI 04- TẠO FILTER & TAG SIZE ỐNG

LỚP REVIT MEPF ONLINE K03 - BUỔI 04- TẠO FILTER & TAG SIZE ỐNG

LỚP REVIT MEPF-A (nâng cao) K03 - BUỔI 1 - KHỞI TẠO CENTRAL FIILE - TẠO WORKSET VÀ KHỐNG CHẾ HIỂN THỊ - GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ 2D FAMILY TRÊN MẶT BẰNG

LỚP REVIT MEPF-A (nâng cao) K03 - BUỔI 1 - KHỞI TẠO CENTRAL FIILE - TẠO WORKSET VÀ KHỐNG CHẾ HIỂN THỊ - GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ 2D FAMILY TRÊN MẶT BẰNG

LỚP REVIT MEPF K07 - BUỔI 10 - DỰNG HÌNH HỆ THỐNG ĐHKK

LỚP REVIT MEPF K07 - BUỔI 10 - DỰNG HÌNH HỆ THỐNG ĐHKK

LỚP REVIT MEPF K06 - BUỔI 14 - DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ

LỚP REVIT MEPF K06 - BUỔI 14 - DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ

LỚP REVIT MEPF K06 - BUỔI 11 - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG DỰNG HÌNH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC-ĐẶT THIẾT BỊ & DỰNG HÌNH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

LỚP REVIT MEPF K06 - BUỔI 11 - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG DỰNG HÌNH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC-ĐẶT THIẾT BỊ & DỰNG HÌNH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

LỚP REVIT MEPF K05 - BUỔI 11 - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG DỰNG HÌNH HỆ THỐNG ĐIỆN - DỰNG HÌNH HỆ THỐNG CABLE TRAY

LỚP REVIT MEPF K05 - BUỔI 11 - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG DỰNG HÌNH HỆ THỐNG ĐIỆN - DỰNG HÌNH HỆ THỐNG CABLE TRAY

LỚP REVIT MEPF ONLINE K02 - BỐC TÁCH KHỐI LƯỢNG FITTING ỐNG - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG DỰNG HÌNH HỆ THỐNG ĐHKK

LỚP REVIT MEPF ONLINE K02 - BỐC TÁCH KHỐI LƯỢNG FITTING ỐNG - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG DỰNG HÌNH HỆ THỐNG ĐHKK

LỚP REVIT MEPF ONLINE K02 - BUỔI 7 - DỰNG HÌNH HỆ THỐNG THÔNG GIÓ TÒA NHÀ - KẾT NỐI QUẠT THÔNG GIÓ

LỚP REVIT MEPF ONLINE K02 - BUỔI 7 - DỰNG HÌNH HỆ THỐNG THÔNG GIÓ TÒA NHÀ - KẾT NỐI QUẠT THÔNG GIÓ

LỚP REVIT MEPF K06 - BUỔI 5 - TẠO FILTER HỆ THỐNG CABLE TRAY - CONDUIT

LỚP REVIT MEPF K06 - BUỔI 5 - TẠO FILTER HỆ THỐNG CABLE TRAY - CONDUIT

LỚP REVIT MEPF K05 - BUỔI 6 - DỰNG HÌNH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC - ỐNG THÔNG HƠI - KẾT NỐI TRỤC ĐỨNG - TRANSFER PROJECT

LỚP REVIT MEPF K05 - BUỔI 6 - DỰNG HÌNH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC - ỐNG THÔNG HƠI - KẾT NỐI TRỤC ĐỨNG - TRANSFER PROJECT

LỚP REVIT MEPF K05 - BUỔI 5 - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG DỰNG HÌNH CTN - TẠO FILTER - DỰNG HÌNH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THEO TCVN

LỚP REVIT MEPF K05 - BUỔI 5 - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG DỰNG HÌNH CTN - TẠO FILTER - DỰNG HÌNH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THEO TCVN

LỚP REVIT MEPF K06 - BUỔI 2 - LINK FILE KIẾN TRÚC - COPY MONITOR LƯỚI TRỤC - LEVEL

LỚP REVIT MEPF K06 - BUỔI 2 - LINK FILE KIẾN TRÚC - COPY MONITOR LƯỚI TRỤC - LEVEL

LỚP REVIT MEPF ONLINE K02 - BUỔI 6 - DỰNG HÌNH CẤP THOÁT NƯỚC - KẾT NỐI TRỤC ĐỨNG - KẾT NỐI ỐNG THÔNG HƠI

LỚP REVIT MEPF ONLINE K02 - BUỔI 6 - DỰNG HÌNH CẤP THOÁT NƯỚC - KẾT NỐI TRỤC ĐỨNG - KẾT NỐI ỐNG THÔNG HƠI

LỚP REVIT MEPF K05 - BUỔI 3 - DỰNG HỆ THỐNG PCCC

LỚP REVIT MEPF K05 - BUỔI 3 - DỰNG HỆ THỐNG PCCC

LỚP REVIT MEPF K05 - BUỔI 2 - LINK FILE KIẾN TRÚC - COPY MONITOR LƯỚI TRỤC-LEVEL - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG DỰNG HÌNH HỆ THỐNG PCCC

LỚP REVIT MEPF K05 - BUỔI 2 - LINK FILE KIẾN TRÚC - COPY MONITOR LƯỚI TRỤC-LEVEL - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG DỰNG HÌNH HỆ THỐNG PCCC

LỚP REVIT MEPF_A K02 - KHỞI TẠO VIEW TEMPLATE & KHỐNG CHẾ HIỂN THỊ MÀU TRÊN VIEW TEMPLATE THEO TCVN

LỚP REVIT MEPF_A K02 - KHỞI TẠO VIEW TEMPLATE & KHỐNG CHẾ HIỂN THỊ MÀU TRÊN VIEW TEMPLATE THEO TCVN

LỚP REVIT MEPF K04 - BUỔI 7 - THỦ THUẬT TẠO FAMILY - ĐẶT TỦ ĐIỆN - CÔNG TẮC - PHÂN CHIA CẤU TRÚC CÂY THƯ MỤC THEO TỪNG HỆ

LỚP REVIT MEPF K04 - BUỔI 7 - THỦ THUẬT TẠO FAMILY - ĐẶT TỦ ĐIỆN - CÔNG TẮC - PHÂN CHIA CẤU TRÚC CÂY THƯ MỤC THEO TỪNG HỆ

LỚP REVIT MEPF K04 - BUỔI 6 - TẠO FILTERS & FAMILY THÔNG SỐ ĐỘNG

LỚP REVIT MEPF K04 - BUỔI 6 - TẠO FILTERS & FAMILY THÔNG SỐ ĐỘNG

LỚP REVIT MEPF ONLINE SKYPE K01 - BUỔI 13 - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG DỰNG HÌNH HỆ THÔNG ACMV

LỚP REVIT MEPF ONLINE SKYPE K01 - BUỔI 13 - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG DỰNG HÌNH HỆ THÔNG ACMV

LỚP REVIT MEPF K02 - BUỔI 12 - TẠO FAMILY THÔNG SỐ ĐỘNG - KẾT NỐI ĐIỆN

LỚP REVIT MEPF K02 - BUỔI 12 - TẠO FAMILY THÔNG SỐ ĐỘNG - KẾT NỐI ĐIỆN

LỚP REVIT MEPF K02 - BUỔI 11 - DỰNG BUS DUCT - TẠO FAMILY ĐÈN - TẠO KẾT NỐI ĐIỆN

LỚP REVIT MEPF K02 - BUỔI 11 - DỰNG BUS DUCT - TẠO FAMILY ĐÈN - TẠO KẾT NỐI ĐIỆN

LỚP REVIT MEPF ONLINE SKYPE K01 - BUỔI 10 - TẠO FAMILY TỦ ĐIỆN (NÂNG CAO) - ĐÈN - CÔNG TẮC - KÊT NỐI ĐIỆN

LỚP REVIT MEPF ONLINE SKYPE K01 - BUỔI 10 - TẠO FAMILY TỦ ĐIỆN (NÂNG CAO) - ĐÈN - CÔNG TẮC - KÊT NỐI ĐIỆN

LỚP REVIT MEPF K03 - BUỔI 2 - LINK FILE KIẾN TRÚC - COPY MONITOR LƯỚI TRỤC - LEVEL - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG DỰNG HÌNH PCCC - DỰNG HÌNH PCCC THEO BẢN VẼ CAD THIẾT KẾ

LỚP REVIT MEPF K03 - BUỔI 2 - LINK FILE KIẾN TRÚC - COPY MONITOR LƯỚI TRỤC - LEVEL - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG DỰNG HÌNH PCCC - DỰNG HÌNH PCCC THEO BẢN VẼ CAD THIẾT KẾ

LỚP REVIT MEPF K06 - BUỔI 1 - GIỚI THIỆU GIAO DIỆN REVIT & TÙY BIẾN LỆNH TẮT TRONG REVIT

LỚP REVIT MEPF K06 - BUỔI 1 - GIỚI THIỆU GIAO DIỆN REVIT & TÙY BIẾN LỆNH TẮT TRONG REVIT

LỚP REVIT MEPF K02 - BUỔI 10 - THIẾT LẬP THÔNG SỐ ĐIỆN ÁP-CABLE TRAY-TẠO FAMILY TỦ ĐIỆN (THÔNG SỐ ĐỘNG)-HIỂN THỊ 2D TỦ ĐIỆN TRÊN MẶT BẰNG

LỚP REVIT MEPF K02 - BUỔI 10 - THIẾT LẬP THÔNG SỐ ĐIỆN ÁP-CABLE TRAY-TẠO FAMILY TỦ ĐIỆN (THÔNG SỐ ĐỘNG)-HIỂN THỊ 2D TỦ ĐIỆN TRÊN MẶT BẰNG

LỚP REVIT MEPF ONLINE SKYPE K01 - BUỔI 10 - TẠO FAMILY TỦ ĐIỆN THÔNG SỐ ĐỘNG - KHỐNG CHẾ HIỆN THỊ 2D TRÊN MẶT BẰNG

LỚP REVIT MEPF ONLINE SKYPE K01 - BUỔI 10 - TẠO FAMILY TỦ ĐIỆN THÔNG SỐ ĐỘNG - KHỐNG CHẾ HIỆN THỊ 2D TRÊN MẶT BẰNG

LỚP REVIT MEPF INLINE SKYPE K01 - BUỔI 9 - TẠO FILLTER CABLE TRAY - BUSWAY - TAP OFF

LỚP REVIT MEPF INLINE SKYPE K01 - BUỔI 9 - TẠO FILLTER CABLE TRAY - BUSWAY - TAP OFF

LỚP REVIT MEPF ONLINE SKYPE - BUỔI 8  - THIẾT LẬP THÔNG SỐ HỆ THỐNG ĐIỆN - DỰNG HÌNH CABLE TRAY

LỚP REVIT MEPF ONLINE SKYPE - BUỔI 8 - THIẾT LẬP THÔNG SỐ HỆ THỐNG ĐIỆN - DỰNG HÌNH CABLE TRAY

LỚP REVIT MEPF K02 - BUỔI 4 - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG DỰNG HÌNH CTN - DỰNG HÌNH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

LỚP REVIT MEPF K02 - BUỔI 4 - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG DỰNG HÌNH CTN - DỰNG HÌNH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

LỚP REVIT MEPF ONLINE SKYPE K01 - BUỔI 7 - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG DỰNG HÌNH VÀ MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG CẤP NƯỚC THEO BẢN VẼ AUTOCAD THIẾT KẾ

LỚP REVIT MEPF ONLINE SKYPE K01 - BUỔI 7 - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG DỰNG HÌNH VÀ MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG CẤP NƯỚC THEO BẢN VẼ AUTOCAD THIẾT KẾ

LỚP REVIT MEPF-A K01 - BUỔI 6 - TẠO SUPPORT CABLE TRAY, ỐNG NƯỚC & FAMILY THÔNG SỐ ĐỘNG

LỚP REVIT MEPF-A K01 - BUỔI 6 - TẠO SUPPORT CABLE TRAY, ỐNG NƯỚC & FAMILY THÔNG SỐ ĐỘNG

LỚP REVIT MEPF-K01 - BUỔI 14 - CHECK CLASH - RUN INTERFERENCE CHECK & SCHEDULE

LỚP REVIT MEPF-K01 - BUỔI 14 - CHECK CLASH - RUN INTERFERENCE CHECK & SCHEDULE

LỚP REVIT MEPF ONLINE SKYPE - BUỔI 3 - THIẾT LẬP CÁC THÔNG SỐ ĐỂ  ĐẶT VALVE & PHỤ KIỆN TRÊN ĐƯỜNG ỐNG PCCC

LỚP REVIT MEPF ONLINE SKYPE - BUỔI 3 - THIẾT LẬP CÁC THÔNG SỐ ĐỂ ĐẶT VALVE & PHỤ KIỆN TRÊN ĐƯỜNG ỐNG PCCC

Cần nhập mã code hoặc chia sẻ trang để tải tài liệu

Đóng

Dự án đã hoàn thành

Chat qua Face ?

Chat qua Zalo ?

Chat qua Skype ?