BIM EXPRESS
TẠO FAMILY THEO CATALOGUE NHÀ SẢN XUẤT VÀ XỬ LÝ 2D BẢN VẼ

TẠO FAMILY THEO CATALOGUE NHÀ SẢN XUẤT VÀ XỬ LÝ 2D BẢN VẼ

VIDEO GIẢI THÍCH SĐNL - DỰNG HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ TẠO FAMILY TỦ ĐIỆN

VIDEO GIẢI THÍCH SĐNL - DỰNG HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ TẠO FAMILY TỦ ĐIỆN

KHỞI TẠO CENTRAL FILE & LÀM VIỆC VIỆC VỚI FILE CENTRAL

KHỞI TẠO CENTRAL FILE & LÀM VIỆC VIỆC VỚI FILE CENTRAL

DỰNG HỆ THỐNG THÔNG GIÓ TÒA NHÀ - COMBINE VỚI KẾT CẤU & GIẢI THÍCH SDNL HỆ HVAC

DỰNG HỆ THỐNG THÔNG GIÓ TÒA NHÀ - COMBINE VỚI KẾT CẤU & GIẢI THÍCH SDNL HỆ HVAC

DỰNG HỆ THỐNG ĐẦU PHUN SPRINKLER - HỆ HOSE REEL - TẠO FILTER HỆ THỐNG

DỰNG HỆ THỐNG ĐẦU PHUN SPRINKLER - HỆ HOSE REEL - TẠO FILTER HỆ THỐNG

LỚP REVIT MEPF-A K12 (nâng cao) - TẠO FAMILY XOAY 360° & KHỐNG CHẾ HIỆN THỊ 2D TRÊN MB

LỚP REVIT MEPF-A K12 (nâng cao) - TẠO FAMILY XOAY 360° & KHỐNG CHẾ HIỆN THỊ 2D TRÊN MB

LỚP REVIT MEPF ONLINE K14 - TRÌNH BÀY BẢN VẼ & IN ẤN

LỚP REVIT MEPF ONLINE K14 - TRÌNH BÀY BẢN VẼ & IN ẤN

GIẢI THÍCH SDNL VÀ  DỰNG HÌNH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

GIẢI THÍCH SDNL VÀ DỰNG HÌNH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

LỚP REVIT MEPF-A K10 (nâng cao) - ĐẶT FAMILY TỪ FILE CAD

LỚP REVIT MEPF-A K10 (nâng cao) - ĐẶT FAMILY TỪ FILE CAD

LỚP REVIT MEPF K51 - BUỔI 5 DỰNG TRỤC ĐỨNG - ĐẶT THIẾT BỊ TRÊN ĐƯỜNG ỐNG - TAG ỐNG PCCC

LỚP REVIT MEPF K51 - BUỔI 5 DỰNG TRỤC ĐỨNG - ĐẶT THIẾT BỊ TRÊN ĐƯỜNG ỐNG - TAG ỐNG PCCC

MEPF-A K10 DYNAMO - ĐẶT SUPPORT TỰ ĐỘNG

MEPF-A K10 DYNAMO - ĐẶT SUPPORT TỰ ĐỘNG

LỚP REVIT MEPF K47 - DỰNG HỆ THỐNG ĐHKK - TRANSFER THUỘC TÍNH HỆ THỐNG

LỚP REVIT MEPF K47 - DỰNG HỆ THỐNG ĐHKK - TRANSFER THUỘC TÍNH HỆ THỐNG

LỚP AUTOCAD HVAC-PLUMBING K09 - ANNOTATIVE - DIM - TEXT

LỚP AUTOCAD HVAC-PLUMBING K09 - ANNOTATIVE - DIM - TEXT

LỚP REVIT MEPF-A K09 (nâng cao) - ĐẶT SUPPORT TỰ ĐỘNG CHO ĐƯỜNG ỐNG

LỚP REVIT MEPF-A K09 (nâng cao) - ĐẶT SUPPORT TỰ ĐỘNG CHO ĐƯỜNG ỐNG

LỚP REVIT MEPF K31 - BỐC TÁCH KHỐI LƯỢNG & IN ẤN BẢN VẼ

LỚP REVIT MEPF K31 - BỐC TÁCH KHỐI LƯỢNG & IN ẤN BẢN VẼ

LỚP REVIT MEPF-A K09 (nâng cao) - TẠO FAMILY & KHỐNG CHẾ HIỂN THỊ - LẤY HATCH TỪ CAD VÀO REVIT

LỚP REVIT MEPF-A K09 (nâng cao) - TẠO FAMILY & KHỐNG CHẾ HIỂN THỊ - LẤY HATCH TỪ CAD VÀO REVIT

LỚP REVIT MEPF K29 - END GAME - FABRICATION - LEGEND - DỰNG PHÒNG BƠM

LỚP REVIT MEPF K29 - END GAME - FABRICATION - LEGEND - DỰNG PHÒNG BƠM

XỬ LÝ FILE CAD & THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG DỰNG HÌNH HỆ THỐNG PCCC

XỬ LÝ FILE CAD & THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG DỰNG HÌNH HỆ THỐNG PCCC

LỚP REVIT MEPF K29 - TẠO KHUNG TÊN - TRÌNH BÀY BẢN VẼ - KHƠI TẠO TEMPLATE - BỐC TÁCH KHỐI LƯỢNG

LỚP REVIT MEPF K29 - TẠO KHUNG TÊN - TRÌNH BÀY BẢN VẼ - KHƠI TẠO TEMPLATE - BỐC TÁCH KHỐI LƯỢNG

LỚP REVIT MEPF-A (nâng cao) K08 - Buổi 15 DYNAMO - VIẾT ƯNG DỤNG GẮN SUPPORT

LỚP REVIT MEPF-A (nâng cao) K08 - Buổi 15 DYNAMO - VIẾT ƯNG DỤNG GẮN SUPPORT

LỚP REVIT MEPF ONLINE K07 - BUỔI 9 - DỰNG HỆ THỐNG THÔNG HƠI - KẾT NỐI TRỤC ĐỨNG

LỚP REVIT MEPF ONLINE K07 - BUỔI 9 - DỰNG HỆ THỐNG THÔNG HƠI - KẾT NỐI TRỤC ĐỨNG

LỚP REVIT MEPF ONLINE K07 - BUỔI 8 - DỰNG HỆ THỐNG THOÁT XÁM - CÁC KỸ NĂNG DỰNG HÌNH NHANH

LỚP REVIT MEPF ONLINE K07 - BUỔI 8 - DỰNG HỆ THỐNG THOÁT XÁM - CÁC KỸ NĂNG DỰNG HÌNH NHANH

LỚP REVIT MEPF CTY VÂN KHÁNH - BUỔI 11 - DỰNG HỆ THỐNG ĐHKK - THOÁT NƯỚC NGƯNG - TAG THIẾT BỊ

LỚP REVIT MEPF CTY VÂN KHÁNH - BUỔI 11 - DỰNG HỆ THỐNG ĐHKK - THOÁT NƯỚC NGƯNG - TAG THIẾT BỊ

LỚP REVIT MEPF CTY VÂN KHÁNH - BUỔI 8 - DỰNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC - KẾT NỐI TRỤC ĐỨNG

LỚP REVIT MEPF CTY VÂN KHÁNH - BUỔI 8 - DỰNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC - KẾT NỐI TRỤC ĐỨNG

LỚP NAVISWORKS CTY IPROPLAN - BUỔI 3 - CHECK & QUẢN LÝ XUNG ĐỘT

LỚP NAVISWORKS CTY IPROPLAN - BUỔI 3 - CHECK & QUẢN LÝ XUNG ĐỘT

LỚP REVIT MEPF CÔNG TY HTG - BUỔI 3 - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG & DỰNG HỆ THỐNG PCCC

LỚP REVIT MEPF CÔNG TY HTG - BUỔI 3 - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG & DỰNG HỆ THỐNG PCCC

LỚP NAVISWORKS BECAMEX - BUỔI 1 - GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT

LỚP NAVISWORKS BECAMEX - BUỔI 1 - GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT

LỚP REVIT MEPF CÔNG TY VÂN KHÁNH M&E - BUỔI 7 - DỰNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

LỚP REVIT MEPF CÔNG TY VÂN KHÁNH M&E - BUỔI 7 - DỰNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

LỚP REVIT MEPF K23 - BUỔI 8 KẾT NỐI TRỤC ĐỨNG ỐNG THOÁT NƯỚC- DỰNG ỐNG THÔNG HƠI - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG VÀ DỰNG HÌNH HỆ THỐNG ĐIỆN

LỚP REVIT MEPF K23 - BUỔI 8 KẾT NỐI TRỤC ĐỨNG ỐNG THOÁT NƯỚC- DỰNG ỐNG THÔNG HƠI - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG VÀ DỰNG HÌNH HỆ THỐNG ĐIỆN

LỚP REVIT MEPF ONLINE K07 - BUỔI 5 ĐẶT THIẾT BỊ VAVLE TRÊN ĐƯỜNG ỐNG & TAG SIZE ỐNG - CAO ĐỘ ỐNG

LỚP REVIT MEPF ONLINE K07 - BUỔI 5 ĐẶT THIẾT BỊ VAVLE TRÊN ĐƯỜNG ỐNG & TAG SIZE ỐNG - CAO ĐỘ ỐNG

LỚP REVIT MEPF DOANH NGHIỆP - BUỔI 4 - DỰNG TRỤC ĐỨNG HỆ THỐNG PCCC - ĐẶT THIẾT BỊ TRÊN ĐƯỜNG ỐNG - TẠO FILTER

LỚP REVIT MEPF DOANH NGHIỆP - BUỔI 4 - DỰNG TRỤC ĐỨNG HỆ THỐNG PCCC - ĐẶT THIẾT BỊ TRÊN ĐƯỜNG ỐNG - TẠO FILTER

LỚP REVIT MEPF K23 - BUỔI 5 THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG VÀ DỰNG HÌNH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

LỚP REVIT MEPF K23 - BUỔI 5 THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG VÀ DỰNG HÌNH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

LỚP REVIT MEPF DOANH NGHIỆP VK - BUỔI 2 - LINK FILE - COPY MONITOR - THIÊT LẬP MÔI TRƯỜNG DỰNG HÌNH PCCC

LỚP REVIT MEPF DOANH NGHIỆP VK - BUỔI 2 - LINK FILE - COPY MONITOR - THIÊT LẬP MÔI TRƯỜNG DỰNG HÌNH PCCC

LỚP REVIT MEPF K21 - BUỔI 15 KẾT NỐI HỆ THỐNG ĐIỆN - TẠO KHUNG TÊN - TRÌNH BÀY BẢN VẼ -

LỚP REVIT MEPF K21 - BUỔI 15 KẾT NỐI HỆ THỐNG ĐIỆN - TẠO KHUNG TÊN - TRÌNH BÀY BẢN VẼ -

LỚP REVIT MEPF-A K07 - BUỔI 4 TẠO FAMILY ĐỘNG & KHỐNG CHẾ HIỂN THỊ

LỚP REVIT MEPF-A K07 - BUỔI 4 TẠO FAMILY ĐỘNG & KHỐNG CHẾ HIỂN THỊ

LỚP REVIT MEPF K21 - BUỔI 11 - DỰNG HỆ THỐNG ĐHKK

LỚP REVIT MEPF K21 - BUỔI 11 - DỰNG HỆ THỐNG ĐHKK

LỚP REVIT MEPF DOANH NGHIỆP - BUỔI 4 - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG & DỰNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

LỚP REVIT MEPF DOANH NGHIỆP - BUỔI 4 - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG & DỰNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

LỚP REVIT MEPF DOANH NGHIỆP - BUỔI 3 - DỰNG HỆ THỐNG PCCC & ĐẶT THIẾT BỊ TRÊN ĐƯỜNG ỐNG

LỚP REVIT MEPF DOANH NGHIỆP - BUỔI 3 - DỰNG HỆ THỐNG PCCC & ĐẶT THIẾT BỊ TRÊN ĐƯỜNG ỐNG

LỚP REVIT MEPF K17 - BUỔI 15 - KHỞI TẠO KHUNG TÊN - TRÌNH BÀY BẢN VẼ - IN PDF & XUẤT CAD

LỚP REVIT MEPF K17 - BUỔI 15 - KHỞI TẠO KHUNG TÊN - TRÌNH BÀY BẢN VẼ - IN PDF & XUẤT CAD

LỚP REVIT MEPF K17 - BUỔI 8 - DỰNG HỆ THỐNG ĐHKK VRV - TRANSFER THUỘC TÍNH DỰ ÁN8

LỚP REVIT MEPF K17 - BUỔI 8 - DỰNG HỆ THỐNG ĐHKK VRV - TRANSFER THUỘC TÍNH DỰ ÁN8

LỚP REVIT MEPF K17 - BUỔI 7 -  DỰNG HỆ THỐNG THÔNG GIÓ TÒA NHÀ

LỚP REVIT MEPF K17 - BUỔI 7 - DỰNG HỆ THỐNG THÔNG GIÓ TÒA NHÀ

LỚP REVIT MEPF K17 - BUỔI 6 - DỰNG HỆ THỐNG ỐNG THÔNG HƠi - KẾT NỐI TRỤC ĐỨNG - TAG SIZE ỐNG & BỐC TÁCH KHỐI LƯỢNG

LỚP REVIT MEPF K17 - BUỔI 6 - DỰNG HỆ THỐNG ỐNG THÔNG HƠi - KẾT NỐI TRỤC ĐỨNG - TAG SIZE ỐNG & BỐC TÁCH KHỐI LƯỢNG

LỚP REVIT MEPF K15 - BUỔI 17 - COMBINE HỆ THỐNG - KHỞI TẠO KHUNG TÊN - TRÌNH BÀY BẢN VẼ - TẠO & QUẢN LÝ VIEW TEMPLATE

LỚP REVIT MEPF K15 - BUỔI 17 - COMBINE HỆ THỐNG - KHỞI TẠO KHUNG TÊN - TRÌNH BÀY BẢN VẼ - TẠO & QUẢN LÝ VIEW TEMPLATE

LỚP REVIT MEPF K17 - BUỔI 5 THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG & DỰNG HÌNH HỆ THỐNG CTN

LỚP REVIT MEPF K17 - BUỔI 5 THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG & DỰNG HÌNH HỆ THỐNG CTN

LỚP REVIT MEPF K17 - BUỔI 14 - TẠO FAMILY & KHỔNG CHẾ 2D HIỂN THỊ

LỚP REVIT MEPF K17 - BUỔI 14 - TẠO FAMILY & KHỔNG CHẾ 2D HIỂN THỊ

LỚP REVIT MEPF (nâng cao) ONLINE K01 - Buổi 5- TẠO & QUẢN LÝ CẤU TRÚC VIEW THƯ MỤC - KHỐNG CHẾ HIỂN THỊ 2D TRÊN MB

LỚP REVIT MEPF (nâng cao) ONLINE K01 - Buổi 5- TẠO & QUẢN LÝ CẤU TRÚC VIEW THƯ MỤC - KHỐNG CHẾ HIỂN THỊ 2D TRÊN MB

LỚP REVIT MEPF (nâng cao) K05 - Buổi Cuối- DYNAMO

LỚP REVIT MEPF (nâng cao) K05 - Buổi Cuối- DYNAMO

LỚP REVIT MEPF (nâng cao) ONLINE K01 - Buổi 3 - KHỞI TẠO & QUẢN LÝ TRONG TEMPLATE - CHIA PART BẢN VẼ

LỚP REVIT MEPF (nâng cao) ONLINE K01 - Buổi 3 - KHỞI TẠO & QUẢN LÝ TRONG TEMPLATE - CHIA PART BẢN VẼ

LỚP REVIT MEPF (nâng cao) K05 - Buổi 2 - KHỞI TẠO CENTRAL FILE - WORKSET - ÔN LẠI CƠ BẢN

LỚP REVIT MEPF (nâng cao) K05 - Buổi 2 - KHỞI TẠO CENTRAL FILE - WORKSET - ÔN LẠI CƠ BẢN

LỚP REVIT MEPF K11 - BUỔI 14 - TẠO FAMILY THIẾT BỊ ĐIỆN - KHỐNG CHẾ 2D TRÊN MẶT BẰNG - THIẾT LẬP THÔNG SỐ ĐIỆN ÁP & KẾT NỐI ĐIỆN

LỚP REVIT MEPF K11 - BUỔI 14 - TẠO FAMILY THIẾT BỊ ĐIỆN - KHỐNG CHẾ 2D TRÊN MẶT BẰNG - THIẾT LẬP THÔNG SỐ ĐIỆN ÁP & KẾT NỐI ĐIỆN

LỚP REVIT MEPF ONLINE K04 - BUỔI 4 - ĐẶT THIẾT BỊ TRÊN ĐƯỜNG ỐNG - TẠO FILTER - KHỐNG CHẾ HIỂN THỊ

LỚP REVIT MEPF ONLINE K04 - BUỔI 4 - ĐẶT THIẾT BỊ TRÊN ĐƯỜNG ỐNG - TẠO FILTER - KHỐNG CHẾ HIỂN THỊ

LỚP REVIT MEPF ONLINE K04 - BUỔI 3 - DỰNG HỆ THỐNG PCCC - MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DỰNG HÌNH NHANH

LỚP REVIT MEPF ONLINE K04 - BUỔI 3 - DỰNG HỆ THỐNG PCCC - MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DỰNG HÌNH NHANH

LỚP REVIT MEPF-A K04 - TÙY CHỈNH TỶ LỆ KHUNG TÊN - TAG SIZE ỐNG & CAO ĐỘ ĐÁY ỐNG VỚI ÔNG CÓ ĐỘ DỐC

LỚP REVIT MEPF-A K04 - TÙY CHỈNH TỶ LỆ KHUNG TÊN - TAG SIZE ỐNG & CAO ĐỘ ĐÁY ỐNG VỚI ÔNG CÓ ĐỘ DỐC

LỚP REVIT MEPF-A K04 - BUỔI 8 - KHỐNG CHẾ HIỂN THỊ 2D TRÊN MẶT BẰNG - TRÌNH BÀY SHEET

LỚP REVIT MEPF-A K04 - BUỔI 8 - KHỐNG CHẾ HIỂN THỊ 2D TRÊN MẶT BẰNG - TRÌNH BÀY SHEET

LỚP REVIT MEPF-A K04 - BUỔI 6 - TẠO FAMILY ĐỘNG VÀ KHỐNG CHẾ HIỂN THỊ

LỚP REVIT MEPF-A K04 - BUỔI 6 - TẠO FAMILY ĐỘNG VÀ KHỐNG CHẾ HIỂN THỊ

LỚP REVIT MEPF-A K03 - BUỔI 3 - KHỞI TẠO TEMPLATE DỰ ÁN - CHIA PART BẢN VẼ

LỚP REVIT MEPF-A K03 - BUỔI 3 - KHỞI TẠO TEMPLATE DỰ ÁN - CHIA PART BẢN VẼ

LỚP REVIT MEPF-A K03 - BUỔI 2 -  TẠO FAMILY THÔNG SỐ ĐỘNG - TẠO 2D TỦ ĐIỆN THEO TỶ LỆ 1:1 - KHỐNG CHẾ HIỂN THỊ 2D TRÊN MẶT BẰNG -

LỚP REVIT MEPF-A K03 - BUỔI 2 - TẠO FAMILY THÔNG SỐ ĐỘNG - TẠO 2D TỦ ĐIỆN THEO TỶ LỆ 1:1 - KHỐNG CHẾ HIỂN THỊ 2D TRÊN MẶT BẰNG -

LỚP REVIT MEPF ONLINE  K03 - BUỔI 04- TẠO FILTER & TAG SIZE ỐNG

LỚP REVIT MEPF ONLINE K03 - BUỔI 04- TẠO FILTER & TAG SIZE ỐNG

LỚP REVIT MEPF-A (nâng cao) K03 - BUỔI 1 - KHỞI TẠO CENTRAL FIILE - TẠO WORKSET VÀ KHỐNG CHẾ HIỂN THỊ - GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ 2D FAMILY TRÊN MẶT BẰNG

LỚP REVIT MEPF-A (nâng cao) K03 - BUỔI 1 - KHỞI TẠO CENTRAL FIILE - TẠO WORKSET VÀ KHỐNG CHẾ HIỂN THỊ - GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ 2D FAMILY TRÊN MẶT BẰNG

LỚP REVIT MEPF K07 - BUỔI 10 - DỰNG HÌNH HỆ THỐNG ĐHKK

LỚP REVIT MEPF K07 - BUỔI 10 - DỰNG HÌNH HỆ THỐNG ĐHKK

LỚP REVIT MEPF K06 - BUỔI 14 - DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ

LỚP REVIT MEPF K06 - BUỔI 14 - DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ

LỚP REVIT MEPF K06 - BUỔI 11 - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG DỰNG HÌNH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC-ĐẶT THIẾT BỊ & DỰNG HÌNH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

LỚP REVIT MEPF K06 - BUỔI 11 - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG DỰNG HÌNH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC-ĐẶT THIẾT BỊ & DỰNG HÌNH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

LỚP REVIT MEPF K05 - BUỔI 11 - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG DỰNG HÌNH HỆ THỐNG ĐIỆN - DỰNG HÌNH HỆ THỐNG CABLE TRAY

LỚP REVIT MEPF K05 - BUỔI 11 - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG DỰNG HÌNH HỆ THỐNG ĐIỆN - DỰNG HÌNH HỆ THỐNG CABLE TRAY

LỚP REVIT MEPF ONLINE K02 - BỐC TÁCH KHỐI LƯỢNG FITTING ỐNG - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG DỰNG HÌNH HỆ THỐNG ĐHKK

LỚP REVIT MEPF ONLINE K02 - BỐC TÁCH KHỐI LƯỢNG FITTING ỐNG - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG DỰNG HÌNH HỆ THỐNG ĐHKK

LỚP REVIT MEPF ONLINE K02 - BUỔI 7 - DỰNG HÌNH HỆ THỐNG THÔNG GIÓ TÒA NHÀ - KẾT NỐI QUẠT THÔNG GIÓ

LỚP REVIT MEPF ONLINE K02 - BUỔI 7 - DỰNG HÌNH HỆ THỐNG THÔNG GIÓ TÒA NHÀ - KẾT NỐI QUẠT THÔNG GIÓ

LỚP REVIT MEPF K06 - BUỔI 5 - TẠO FILTER HỆ THỐNG CABLE TRAY - CONDUIT

LỚP REVIT MEPF K06 - BUỔI 5 - TẠO FILTER HỆ THỐNG CABLE TRAY - CONDUIT

LỚP REVIT MEPF K05 - BUỔI 6 - DỰNG HÌNH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC - ỐNG THÔNG HƠI - KẾT NỐI TRỤC ĐỨNG - TRANSFER PROJECT

LỚP REVIT MEPF K05 - BUỔI 6 - DỰNG HÌNH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC - ỐNG THÔNG HƠI - KẾT NỐI TRỤC ĐỨNG - TRANSFER PROJECT

LỚP REVIT MEPF K05 - BUỔI 5 - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG DỰNG HÌNH CTN - TẠO FILTER - DỰNG HÌNH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THEO TCVN

LỚP REVIT MEPF K05 - BUỔI 5 - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG DỰNG HÌNH CTN - TẠO FILTER - DỰNG HÌNH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THEO TCVN

LỚP REVIT MEPF K06 - BUỔI 2 - LINK FILE KIẾN TRÚC - COPY MONITOR LƯỚI TRỤC - LEVEL

LỚP REVIT MEPF K06 - BUỔI 2 - LINK FILE KIẾN TRÚC - COPY MONITOR LƯỚI TRỤC - LEVEL

LỚP REVIT MEPF ONLINE K02 - BUỔI 6 - DỰNG HÌNH CẤP THOÁT NƯỚC - KẾT NỐI TRỤC ĐỨNG - KẾT NỐI ỐNG THÔNG HƠI

LỚP REVIT MEPF ONLINE K02 - BUỔI 6 - DỰNG HÌNH CẤP THOÁT NƯỚC - KẾT NỐI TRỤC ĐỨNG - KẾT NỐI ỐNG THÔNG HƠI

LỚP REVIT MEPF K05 - BUỔI 3 - DỰNG HỆ THỐNG PCCC

LỚP REVIT MEPF K05 - BUỔI 3 - DỰNG HỆ THỐNG PCCC

LỚP REVIT MEPF K05 - BUỔI 2 - LINK FILE KIẾN TRÚC - COPY MONITOR LƯỚI TRỤC-LEVEL - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG DỰNG HÌNH HỆ THỐNG PCCC

LỚP REVIT MEPF K05 - BUỔI 2 - LINK FILE KIẾN TRÚC - COPY MONITOR LƯỚI TRỤC-LEVEL - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG DỰNG HÌNH HỆ THỐNG PCCC

LỚP REVIT MEPF_A K02 - KHỞI TẠO VIEW TEMPLATE & KHỐNG CHẾ HIỂN THỊ MÀU TRÊN VIEW TEMPLATE THEO TCVN

LỚP REVIT MEPF_A K02 - KHỞI TẠO VIEW TEMPLATE & KHỐNG CHẾ HIỂN THỊ MÀU TRÊN VIEW TEMPLATE THEO TCVN

LỚP REVIT MEPF K04 - BUỔI 7 - THỦ THUẬT TẠO FAMILY - ĐẶT TỦ ĐIỆN - CÔNG TẮC - PHÂN CHIA CẤU TRÚC CÂY THƯ MỤC THEO TỪNG HỆ

LỚP REVIT MEPF K04 - BUỔI 7 - THỦ THUẬT TẠO FAMILY - ĐẶT TỦ ĐIỆN - CÔNG TẮC - PHÂN CHIA CẤU TRÚC CÂY THƯ MỤC THEO TỪNG HỆ

LỚP REVIT MEPF K04 - BUỔI 6 - TẠO FILTERS & FAMILY THÔNG SỐ ĐỘNG

LỚP REVIT MEPF K04 - BUỔI 6 - TẠO FILTERS & FAMILY THÔNG SỐ ĐỘNG

LỚP REVIT MEPF ONLINE SKYPE K01 - BUỔI 13 - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG DỰNG HÌNH HỆ THÔNG ACMV

LỚP REVIT MEPF ONLINE SKYPE K01 - BUỔI 13 - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG DỰNG HÌNH HỆ THÔNG ACMV

LỚP REVIT MEPF K02 - BUỔI 12 - TẠO FAMILY THÔNG SỐ ĐỘNG - KẾT NỐI ĐIỆN

LỚP REVIT MEPF K02 - BUỔI 12 - TẠO FAMILY THÔNG SỐ ĐỘNG - KẾT NỐI ĐIỆN

LỚP REVIT MEPF K02 - BUỔI 11 - DỰNG BUS DUCT - TẠO FAMILY ĐÈN - TẠO KẾT NỐI ĐIỆN

LỚP REVIT MEPF K02 - BUỔI 11 - DỰNG BUS DUCT - TẠO FAMILY ĐÈN - TẠO KẾT NỐI ĐIỆN

LỚP REVIT MEPF ONLINE SKYPE K01 - BUỔI 10 - TẠO FAMILY TỦ ĐIỆN (NÂNG CAO) - ĐÈN - CÔNG TẮC - KÊT NỐI ĐIỆN

LỚP REVIT MEPF ONLINE SKYPE K01 - BUỔI 10 - TẠO FAMILY TỦ ĐIỆN (NÂNG CAO) - ĐÈN - CÔNG TẮC - KÊT NỐI ĐIỆN

LỚP REVIT MEPF K03 - BUỔI 2 - LINK FILE KIẾN TRÚC - COPY MONITOR LƯỚI TRỤC - LEVEL - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG DỰNG HÌNH PCCC - DỰNG HÌNH PCCC THEO BẢN VẼ CAD THIẾT KẾ

LỚP REVIT MEPF K03 - BUỔI 2 - LINK FILE KIẾN TRÚC - COPY MONITOR LƯỚI TRỤC - LEVEL - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG DỰNG HÌNH PCCC - DỰNG HÌNH PCCC THEO BẢN VẼ CAD THIẾT KẾ

LỚP REVIT MEPF K06 - BUỔI 1 - GIỚI THIỆU GIAO DIỆN REVIT & TÙY BIẾN LỆNH TẮT TRONG REVIT

LỚP REVIT MEPF K06 - BUỔI 1 - GIỚI THIỆU GIAO DIỆN REVIT & TÙY BIẾN LỆNH TẮT TRONG REVIT

LỚP REVIT MEPF K02 - BUỔI 10 - THIẾT LẬP THÔNG SỐ ĐIỆN ÁP-CABLE TRAY-TẠO FAMILY TỦ ĐIỆN (THÔNG SỐ ĐỘNG)-HIỂN THỊ 2D TỦ ĐIỆN TRÊN MẶT BẰNG

LỚP REVIT MEPF K02 - BUỔI 10 - THIẾT LẬP THÔNG SỐ ĐIỆN ÁP-CABLE TRAY-TẠO FAMILY TỦ ĐIỆN (THÔNG SỐ ĐỘNG)-HIỂN THỊ 2D TỦ ĐIỆN TRÊN MẶT BẰNG

LỚP REVIT MEPF ONLINE SKYPE K01 - BUỔI 10 - TẠO FAMILY TỦ ĐIỆN THÔNG SỐ ĐỘNG - KHỐNG CHẾ HIỆN THỊ 2D TRÊN MẶT BẰNG

LỚP REVIT MEPF ONLINE SKYPE K01 - BUỔI 10 - TẠO FAMILY TỦ ĐIỆN THÔNG SỐ ĐỘNG - KHỐNG CHẾ HIỆN THỊ 2D TRÊN MẶT BẰNG

LỚP REVIT MEPF INLINE SKYPE K01 - BUỔI 9 - TẠO FILLTER CABLE TRAY - BUSWAY - TAP OFF

LỚP REVIT MEPF INLINE SKYPE K01 - BUỔI 9 - TẠO FILLTER CABLE TRAY - BUSWAY - TAP OFF

LỚP REVIT MEPF ONLINE SKYPE - BUỔI 8  - THIẾT LẬP THÔNG SỐ HỆ THỐNG ĐIỆN - DỰNG HÌNH CABLE TRAY

LỚP REVIT MEPF ONLINE SKYPE - BUỔI 8 - THIẾT LẬP THÔNG SỐ HỆ THỐNG ĐIỆN - DỰNG HÌNH CABLE TRAY

LỚP REVIT MEPF K02 - BUỔI 4 - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG DỰNG HÌNH CTN - DỰNG HÌNH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

LỚP REVIT MEPF K02 - BUỔI 4 - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG DỰNG HÌNH CTN - DỰNG HÌNH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

LỚP REVIT MEPF ONLINE SKYPE K01 - BUỔI 7 - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG DỰNG HÌNH VÀ MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG CẤP NƯỚC THEO BẢN VẼ AUTOCAD THIẾT KẾ

LỚP REVIT MEPF ONLINE SKYPE K01 - BUỔI 7 - THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG DỰNG HÌNH VÀ MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG CẤP NƯỚC THEO BẢN VẼ AUTOCAD THIẾT KẾ

LỚP REVIT MEPF-A K01 - BUỔI 6 - TẠO SUPPORT CABLE TRAY, ỐNG NƯỚC & FAMILY THÔNG SỐ ĐỘNG

LỚP REVIT MEPF-A K01 - BUỔI 6 - TẠO SUPPORT CABLE TRAY, ỐNG NƯỚC & FAMILY THÔNG SỐ ĐỘNG

LỚP REVIT MEPF-K01 - BUỔI 14 - CHECK CLASH - RUN INTERFERENCE CHECK & SCHEDULE

LỚP REVIT MEPF-K01 - BUỔI 14 - CHECK CLASH - RUN INTERFERENCE CHECK & SCHEDULE

LỚP REVIT MEPF ONLINE SKYPE - BUỔI 3 - THIẾT LẬP CÁC THÔNG SỐ ĐỂ  ĐẶT VALVE & PHỤ KIỆN TRÊN ĐƯỜNG ỐNG PCCC

LỚP REVIT MEPF ONLINE SKYPE - BUỔI 3 - THIẾT LẬP CÁC THÔNG SỐ ĐỂ ĐẶT VALVE & PHỤ KIỆN TRÊN ĐƯỜNG ỐNG PCCC

Cần nhập mã code hoặc chia sẻ trang để tải tài liệu

Đóng

Dự án đã hoàn thành

Chat qua Face ?

Chat qua Zalo ?

Chat qua Skype ?