BIM EXPRESS

BỆNH VIỆN SENG KANG

Chủ đầu tư Bộ Y tế - Đại học Y BLDG
Vị trí Lối đi Senkang East/ hẻm Senkang East / đường Anchorvale    (Khu qui hoạch Senkang), Singapore.
Mô tả Một bệnh viện phức hợp, một bệnh viện cộng đồng và khu ngoại trú trên lô 02019N PT & PT 02466A MK21
Nội dung thực hiện Dựng mô hình hệ thống MEPF bằng Revi

Dự án đã hoàn thành

Chat qua Face ?

Chat qua Zalo ?

Chat qua Skype ?